PÅGÅENDE SVINDELFORSØK VIA SMS


09.01.2024

Det pågår for tiden svindelforsøk via SMS som omhandler påstått manglende betaling av AutoPASS bompenger og ferjereiser fra avsendere som utgir seg for å være fra Statens vegvesen.

Dersom du skulle motta en slik SMS må du IKKE åpne lenken i SMS og IKKE betale noe til dem.

Se bilder under for eksempler på nåværende svindel-SMS.

TIL ØVRIG INFORMASJON:

SkyttelPASS benytter SMS som kommunikasjon for å formidle opplysninger. Det kan forekomme tilfeller hvor kunde og SkyttelPASS har avtalt på forhånd å motta informasjon via SMS. SkyttelPASS kan også benytte SMS for å minne kunde om ubetalt faktura. SkyttelPASS vil ikke sende linker til uidentifiserbare nettsider eller be deg opplyse om personalia via SMS.

En SMS fra SkyttelPASS om manglende betaling vil se slik ut:

«Hei, har du glemt oss? Faktura XXXXXXX, kr. XXX,XX, KID XXXXXXXXX med forfall XX.XX.XX konto 3633.63.54905 står ubetalt. Mvh SkyttelPASS»

Dersom du er i tvil, kontakt alltid vårt kundesenter før du åpner en lenke eller betaler.