HAR DU MOTTATT SMS OM MANGLENDE BETALING AV BOMPENGER?


Det pågår for tiden svindelforsøk via SMS som omhandler manglende betaling av bompenger,
med følgende tekst: «[Autopass]Du har utestående bompenger, detalj: [link]».

Dersom du skulle motta en slik SMS med link, må du ikke åpne denne – denne kommer IKKE fra SkyttelPASS. Se bilde under for eksempel på en slik SMS.

SkyttelPASS benytter SMS som kommunikasjon, men kun i opplysningsøyemed. Det kan være tilfeller hvor man har avtalt på forhånd at man skal motta informasjon per SMS, eller for å minne om faktura som er ubetalte. Vi vil ikke sende linker til uidentifiserbare nettsider eller be deg opplyse personalia via SMS. En SMS fra SkyttelPASS om manglende betaling vil se slik ut:

«Hei, har du glemt oss? Faktura XXXXXXX, kr. XXX,XX, KID XXXXXXXXX med forfall XX.XX.XX konto 3633.63.54905 står ubetalt. Mvh SkyttelPASS»

Dersom du er i tvil, kontakt gjerne vårt kundesenter.