Nyheter og meldinger
26.03.2021
Troms og Finnmark fylke har besluttet tilslutning til AutoPASS for ferje løsningen. Opprett avtale med SkyttelPASS. Deretter kan du opprette avtale med AutoPASS for ferje Trykk her

24.02.2021
SkyttelPASS har inngått avtale med Svinesundforbindelsen AS om overtakelse av brikkekundene. Svinesundsforbindelsen AS avslutter egen innkreving 15.03. SkyttelPASS overtar avtalekundene fra Svinesundsforbindelsen ca 15.04.2021.

20.02.2021
SkyttelPASS er en ny aktør i forhold til utstedelse av AutoPASS brikker. SkyttelPASS er den første aktøren som ble godkjent som AutoPASS utsteder ift ny bompengereform. Les mer

20.02.2021
Bompengeinnkrevingen på Svinesundsforbindelsen avsluttes 15.03. 5 år tidligere enn opprinnelig plan. Les mer

SkyttelPASS
Postboks 6203
5893 Bergen
Selskapsopplysninger
SkyttelPASS er et heleid datterselskap av Skyttel AS
Organisasjons nummer 922942641