Om SkyttelPASS
SkyttelPASS AS er et datterselskap som er 100% eid og driftet av Skyttel AS. Skyttel AS er eid av fylkeskommunene Agder, Rogaland og Vestland. Selv om selskapet har offentlige eiere, har ikke selskapet et offentlig formål, og drives utelukkende som et kommersielt selskap. Som følge av offentlig eierskap, er selskapet derimot underlagt strenge etiske retningslinjer, og har som mål å være det naturlige valget av brikkeutsteder for bompengebetaling- og ferjereiser.

SkyttelPASS AS ble opprettet i 2019 som følge av bompengereformen og utstederforskriften som trådte i kraft 01.01.2019. SkyttelPASS-brikken var den første brikken i Norge som fikk AutoPASS-godkjenning etter dette. Vi var videre den første norske brikken som har EETS-godkjenning. EETS (European Electronic Toll Service) er en europeisk standard for bompengebetaling.

Tradisjonelt har et bompengeselskap vært både bompengeoperatør og utsteder av brikke. Som operatør har man ansvar for innkreving av bompenger i et spesifikt bompengeprosjekt/bomring. Som utsteder har man ansvar for betalingsbrikke og betalingsformidling. Fordi en brikke kan benyttes i bompengeprosjekter som er driftet av andre bompengeoperatører, vil en operatør som i tillegg er utsteder påta seg risikoen for betaling av bompasseringer gjort i andre bompengeprosjekter enn de operatøren selv har ansvar for. På grunn av dette påtok bompengeselskapene seg en risiko de ikke hadde lov til, og man så dermed et tydelig behov for kommersialisering av utstederrollen.

På bakgrunn av dette ble utstederforskriften implementert i januar 2019. Forskriften regulerer forhold i forbindelse med kommersialisering av utstederrollen. Grunnet risikoen man som utsteder påtar seg ved å stille garantier for betaling til andre bompengeselskaper, får dermed utsteder ifølge sats som er regulert i forskriften, en godtgjørelse på 1,75% av innkrevde bompenger/ferjebilletter.

SkyttelPASS AS ble ISO9001 sertifisert i desember 2020.

Informasjon til bedrifter

For bedrifter kan SkyttelPASS-brikken- og avtalen også benyttes til parkering og adgangskontroll for dem som ønsker å benytte nummerskilt og/eller brikke som registreringsenhet. For mer informasjon, kontakt oss på post@skyttelpass.no For bedrifter med et større antall kjøretøy å administrere, har vi egne løsninger. Ønsker du en skreddersydd avtale til din bedrift, kontakt oss på post@skyttelpass.no

Eiere

SkyttelPASS AS er et heleid datterselskap av Skyttel AS. Skyttel AS er eid av fylkeskommunene Vestland, Rogaland og Agder.

Styre og ledelse

Administrerende direktør
Vidar Raa
vidar.raa@skyttel.no

Styrets leder
Vidar Raa

Styremedlem
Helge Kvinge

Kontakt oss
55 30 00 10
SkyttelPASS
Postboks 6203
5893 Bergen
Selskapsopplysninger
SkyttelPASS er et heleid datterselskap av Skyttel AS
Organisasjons nummer 922942641