PRISER, RABATTER og BETALING

Rabatter på bompenger med SkyttelPASS-brikke

Med kjøretøy inntil 3500 kg får du 20% rabatt i alle bomstasjoner og bomringer på veier, broer og tunneler i Norge.
For full oversikt se autopass.no.

Spesielle vilkår gjelder for:

Motorsykler, moped og ATV
Motorsykler, moped og ATV som er registrert som firehjulsykkel er fritatt for betaling på bomstasjoner i Norge og trenger heller ingen brikke.
ATV som er registrert som traktor har ikke fritak og får rabatt med gyldig SkyttelPASS-brikke.

Elbil og andre nullutslippskjøretøy

Elbiler og nullutslippskjøretøy har reduserte priser i alle bomstasjoner i Norge. For å få rabatt på elbil og nullutslippskjøretøy må du ha en gyldig AutoPASS-brikkeavtale, som f. eks. SkyttelPASS-avtalen. Uten gyldig AutoPASS-brikkeavtale vil elbiler og nullutslippskjøretøy måtte betale ordinær takst.

Elbiler og andre nullutslippskjøretøy har reduserte priser i alle bomstasjoner og bomringer i Norge, det vil si større rabatt enn diesel- og bensinkjøretøy. For å få rabatt på elbil og nullutslippskjøretøy må du ha en gyldig AutoPASS-brikkeavtale, som f.eks. SkyttelPASS-avtalen. Uten dette vil elbiler og nullutslippskjøretøy måtte betale ordinær takst på bompenger.

For informasjon om priser se oversikt over.

Bobil og andre kjøretøy i klasse M1
Med bobil eller andre kjøretøy i klasse M1 betaler du takst 1 selv om kjøretøyet er over 3500kg. Dette forutsetter at kjøretøyet har en gyldig AutoPASS-brikkeavtale, som f. eks. SkyttelPASS-avtalen.

Timesrabatt, månedstak og rushtidavgift


Timesrabatt

Timesrabatt /timesregel gjelder i de bomstasjoner og bomringer som tilbyr dette. Med timesrabatt betaler du med samme kjøretøy kun for én passering innenfor 60 minutter i samme bomring eller forbi samme bomstasjon.

For å vite hvilke regler som gjelder i bomstasjonen /bomringen du benytter, se www.autopass.no.

Månedstak

I en del bomstasjoner og bomringer betaler man kun for et maksimalt antall passeringer per kjøretøy per kalendermåned. I hovedsak er det i bomringer at dette tilbys.

For å vite hvilke regler og tak som gjelder i bomstasjonen /bomringen du benytter, se www.autopass.no.

Rushtidsavgift

Enkelte bomringer har innført rushtidsavgift (tidsdifferensierte takster). Med rushtidsavgift betaler man en ekstra avgift hvis man passerer bomstasjoner i bomringen innenfor bestemte tidspunkter på døgnet, som f.eks. under morgenrushet eller ettermiddagsrushet. For informasjon om hvilke bomringer dette gjelder, klikk her.

Brikkerabatt er den samme i rushtid som utenfor rushtid.

Rabatter på ferje med SkyttelPASS-brikke

Med og uten AutoPASS for ferje forskuddsavtale

Med SkyttelPASS-brikken får du 10% rabatt på reiser med alle ferjesamband i AutoPASS for ferje-ordningen som benytter brikke som betalingsløsning. For oversikt over ferjesambandene, klikk her.

For å oppnå 40-50% rabatt med SkyttelPASS brikken i AutoPASS for ferje-ordningen, kan du opprette tilleggsavtalen AutoPASS for ferje forskuddsavtale. Dette gjør du på www.autopassferje.no. Med forskuddsavtalen kan du også bestille ferjekort, og dermed få full rabatt på alle ferjer i Norge som er med i ordningen - også dem som ikke benytter brikke.

Med og uten Bastø Fosen-avtale

Du får også 10% rabatt på reiser med Moss-Horten-sambandet Bastø Fosen. Ferjesambandet er ikke med i AutoPASS for ferje-ordningen, men aksepterer likevel SkyttelPASS-brikken som betalingsmiddel.

For å oppnå 30% rabatt med SkyttelPASS-brikken mellom Moss-Horten, kan du opprette tilleggsavtale med Bastø Fosen AS. Dette gjør du på www.basto-fosen.no.

Om ferjereiser på faktura

Dersom du ikke har AutoPASS for ferje forskuddsavtale og /eller Bastø Fosen-avtale, vil dine ferjereiser avregnes din SkyttelPASS-avtale. Du får da både bompasseringer og ferjereiser samlet på samme faktura.

Om du har tilleggsavtalen AutoPASS for ferje forskuddsavtale, vil dine ferjereiser med SkyttelPASS-brikken avregnes forskuddsavtalen (med unntak av Moss-Horten-sambandet). For oversikt over dine ferjereiser logger du da inn på mineside.autopassferje.no /logg-inn.

Om du har tilleggsavtale med Bastø Fosen, vil dine ferjereiser med SkyttelPASS-brikken avregnes på din Bastø Fosen-avtale

Betaling

SkyttelPASS ønsker å ta hensyn til miljøet, og tilbyr derfor elektronisk faktura og betaling. Hos oss kan du velge mellom faktura i e-post, eFaktura, kredittkort eller AvtaleGiro.

E-post: Når du oppretter SkyttelPASS-avtale vil du automatisk motta dine fakturaer i e-post. Dersom du ved betaling av faktura oppretter eFaktura eller AvtaleGiro, faller faktura i e-post bort. Du kan se fakturainformasjon på Min Side.

eFaktura: Du oppretter selv eFaktura i din nettbank. eFaktura referanse er ditt kundenummer. Kundenummeret finner du på Min Side eller på en faktura. Med eFaktura blir faktura sendt som PDF til din nettbank, og du betaler ved å trykke på "betal". Det er ikke mulig å ha både eFaktura og AvtaleGiro samtidig. Med eFaktura faller faktura i e-post bort. Du kan se fakturainformasjon på Min Side.

AvtaleGiro: Du oppretter selv AvtaleGiro i din nettbank. Dersom du trenger KID-nummer, finner du dette på en mottatt faktura. Med AvtaleGiro mottar du ikke fakturaer i din nettbank, ettersom AvtaleGiro trekker fakturaens beløp direkte fra din konto. Det er ikke mulig å ha både Avtalegiro og eFaktura samtidig. Med AvtaleGiro faller faktura i e-post bort. Du kan se fakturainformasjon på Min Side.

Vipps: Dersom du har åpnet for å motta Vipps-faktura i Vipps-appen, vil faktura automatisk komme via Vipps hvis du har e-Faktura-avtale med SkyttelPASS.

Min Side: Du kan se fakturainformasjon på Min Side.

Kontakt oss
55 30 00 10
SkyttelPASS
Postboks 6203
5893 Bergen
Selskapsopplysninger
SkyttelPASS er et heleid datterselskap av Skyttel AS
Organisasjons nummer 922942641