Høy på kundeservice

Iselin, Ingrid, Espen, Therese og Cathrine er blant dem du møter på om du kontakter brikkeutstederen med landets kanskje raskeste responstid.

Har du behov for å slå på tråden til SkyttelPASS, vil du normalt få svar innen få sekunder. I visse perioder, som når fakturaer sendes ut, kan det bli litt lengre responstid.

Det byr derimot sjelden på problemer, forteller de fem kundekonsulentene.

Få som klager
– Kundene som tar kontakt med oss i den månedlige faktureringsperioden vil gjerne ha mer detaljert informasjon om spesifikke bompasseringer og ferjereiser, og det ordner vi enkelt. Det er ikke mange direkte klager, men mer forklaringer som etterspørres. I slike perioder kan det være litt ventetid, men det er overkommelig, sier Espen.

Espen har jobbet som kundekonsulent hos SkyttelPASS helt siden bombrikken ble lansert våren 2021, og stortrives på avdelingen som har et eneste mål: å forbedre opplevelsen og øke tilfredsheten til kunden som tar kontakt, enten det er via e-post eller telefon. 

Sinte kunder er sjeldne
Kundekonsulentene forteller at de fokuserer mye på at kunden skal møtes med ro og hjelpsomhet, og at de fleste samtaler er veldig hyggelige.

–  Mange av henvendelsene handler om hvordan avtaler fungerer. Det er sjelden vi har sinte kunder på telefonen, sier Ingrid.

Men det kan skje av og til.

–  Om vi har en hissig kunde opptrer vi alltid rolig og løsningsorientert, og roen er faktisk behagelig smittsom, smiler kollega Iselin.

Ringer feil
Cathrine og Therese forteller at det fra tid til annen hender at kunder hos konkurrentene Fremtind og Flyt ringer feil og havner hos SkyttelPASS.

At det ringes feil, er ganske enkelt å forklare. Alle brikkeutstedere i Norge benytter AutoPASS sin teknologi. Søker man ordet «AutoPASS» dukker dermed de ulike utstederne opp på skjermen. 

– Da hjelper vi dem som ringer ved å gi riktig nummer til utstederen de har brikke hos, sier Cathrine og Therese.

Finner løsninger
Felles for de fem medarbeiderne er at en god dag på jobben handler om å hjelpe og å finne løsninger på de ulike utfordringene til kundene. 

–  Flere av henvendelsene dreier seg om enkle ting som bytte av kjøretøy på avtalen og å registrere brikken på det nye kjøretøyet, sier Cathrine, som i likhet med kollegaene opplever jobben som både innholdsrik og spennende. 

– Det er sikkert jobber i denne bransjen som har mer action, men det er ikke nødvendigvis positivt, humrer Espen. 

Kundeservice
TRIVES PÅ JOBBEN: V-h: Iselin, Ingrid, Espen, Therese og Cathrine trives godt i arbeidet som kundekonsulenter hos SkyttelPASS. En liten pause i hagen på taket bidrar litt ekstra til velvære på jobben. Foto: SkyttelPASS