Hvor miljøvennlig er egentlig bombrikke-bransjen?

SkyttelPASS har tatt en nærmere titt på dette sammen med TERRAVERA Foundation.

Foto: SkyttelPASS

SkyttelPASS ønsker å være aktiv i miljøvennlig utvikling av bombrikker i Norge. I samarbeid med TERRAVERA Foundation har vi derfor undersøkt ressursbruk og miljøutslipp i forbindelse med produksjon og distribusjon av vår egen brikke.

TERRAVERA Foundation er en ideell teknologi-stiftelse som oppfordrer til grønn konkurranse mellom bedrifter. På bestilling gjennomfører stiftelsen målinger som viser hvor miljøvennlig en bedrift egentlig er.  

SkyttelPASS har den minste brikken tilgjengelig på det norske markedet, og vi sparer med dette allerede en god del plast og Co2-utslipp i vårt virke.

Med økt kunnskap fra TERRAVERA Foundation sin undersøkelse, vil SkyttelPASS jobbe for at vår egen brikke blir enda mer miljøvennlig, og også gå i spissen for at fremtidens brikker på det norske markedet skal være så miljøvennlige som mulig.

SkyttelPASS jobber innovativt, og tenker at noen idéer som bør utforskes nærmere er en brikke som kan lades eller som man kan bytte batteri i.

– Undersøkelsene som er gjort i prosjektet gir oss bedre mulighet til å påvirke leverandørmarkedet, både når det gjelder produksjon og leveranse av brikker, og distribusjon til sluttkunde. Prosjektet har også gitt oss nye ideer og forslag til hvordan vi direkte kan påvirke for å redusere utslipp, sier Vidar Raa, administrerende direktør i SkyttelPASS.

Les artikkelen hos Terravera Foundation i sin helhet her