Oslo-etat: – Helt klar forbedring med SkyttelPASS-avtale

Da Renovasjons- og gjenvinningsetaten i Oslo Kommune opprettet skreddersydd bombrikkeavtale med SkyttelPASS, ble effektiv fakturasplitting særlig verdsatt.  

Med 150 kjøretøy og flere avdelinger med ulike regnskap, var administreringen av bompengetransaksjoner mer tidkrevende enn ønsket for den travle Oslo-etaten. At SkyttelPASS tilbyr splitting av fakturaer, ble dermed en hovedfaktor i etaten sitt valg av ny brikkeutsteder.

– Det er unødvendig ressurskrevende om vi skal bruke tid på fakturasplitting. Den splitten vi mottar fra SkyttelPASS er viktig for oss, og helt klart en forbedring sammenlignet med den forrige brikke-utstederen vi benyttet, sier seksjonsleder i Renovasjons- og gjenvinningsetaten i Oslo Kommune, Tone Stokstad Haarr.

Smidig overgang
Stokstad Haarr er ansvarlig for kvalitet, anskaffelser og driftsstøtte i innsamlingsavdelingen i etaten, som har evaluert brikkeanbudet som tidligere i år ble tildelt SkyttelPASS. 

– Den nye bombrikkeavtalen fungerer veldig godt. SkyttelPASS har bidratt til at overgangen til nye bombrikker har fungert på en god måte, og har vært på tilbudssiden for at overgangen skulle bli så god som mulig, sier Stokstad Haarr.

Raskere enn før
Seksjonslederen trekker spesielt fram at splitting av fakturaer har gjort arbeidet mer oversiktlig og effektivt.

– Dette betyr at kostnadene knyttet til bompenger blir adressert til riktige kostnadssteder i etaten. Vi ønsker å bruke minst mulig tid på slik administrasjon, og det har vi oppnådd med avtalen vi har med SkyttelPASS. Tilbakemeldingene fra avdelingene våre er at dette arbeidet går raskere enn før, sier seksjonslederen.

Hun understreker at mindre «hiccups» som har oppstått underveis ikke kan tilskrives SkyttelPASS.

Slank brikke
I anbudskonkurransen oppnådde SkyttelPASS 10 poeng av 10 mulige poeng. I anbudet var selve designet på brikken ikke en del av kriteriene, men brikkens utseende er allikevel blitt lagt merke til.

– Estetikk er ikke noe vi har vektlagt i anbudet, men vi registrerer at brikken er slankere og mindre, smiler hun.

Bilde av Tone Stokstad Haar

Seksjonsleder i Renovasjons- og gjenvinningsetaten
i Oslo Kommune, Tone Stokstad Haarr.

Foto: Renovasjons- og gjenvinningsetaten i Oslo Kommune