Spørsmål og svar


Med SkyttelPASS-brikken får du:

 • 20% rabatt i alle AutoPASS-bomstasjoner i Norge med kjøretøy med totalvekt inntil 3500kg, samt kjøretøy i gruppe M1.
 • 10% rabatt på reiser med alle ferjesamband i AutoPASS for ferje-ordningen som benytter brikke som betalingsløsning. Ved oppretting av tilleggsavtale hos AutoPASS for ferje forskuddsavtale og registrering av brikke i den, får du mellom 40-50% rabatt.
 • 10% rabatt på reiser med Bastø Fosen mellom Moss-Horten. Ved oppretting av tilleggsavtale hos Bastø Fosen og registrering av brikke i den, får du 30% rabatt.
 • Automatisk tilsendt forbruksoversikt om ønskelig. Ta kontakt med vårt kundesenter.
 • Automatisk tilsendt forbruksoversikt om ønskelig. Ta kontakt med vårt kundesenter.
 • Varsling om unormale belastninger.
 • Timesrabatt og månedstak i de bomstasjoner og bomringer som tilbyr dette.
 • Automatisk påminnelse ved salg av norsk privateid kjøretøy. Husk at det er avtaleeier sitt ansvar å avslutte kjøretøy i avtalen som skal selges/vrakes.
 • Alle dine bompasseringer og ferjereiser samlet på én faktura fra SkyttelPASS dersom du ikke har tilleggsavtale hos AutoPASS for ferje forskuddsavtale og/eller Bastø Fosen.
 • Tilgang til en Min Side med oversikt over dine passeringer, fakturainformasjon, personalia, kjøretøyinformasjon og brikkenummer.

Du kan enkelt opprette avtale ved å klikke her.

Hvert kjøretøy på avtalen må ha sin egen brikke koblet mot kjøretøyets registreringsnummer, og brikken må plasseres fysisk i kjøretøyet.

Avtalen er gyldig fra dagen etter du har mottatt bekreftelse på opprettet avtale. Kjøretøyets registreringsnummer vil da leses ved bompasseringer og ferjereiser og kobles mot din avtale, men så snart du mottar kjøretøyets brikke skal brikken monteres korrekt i kjøretøyet.

Ja, du kan opprette en SkyttelPASS-avtale på et kjøretøy du ikke eier.

NB: SkyttelPASS-avtalen er en avtale mellom SkyttelPASS AS og Avtaleeier. Når du oppretter en avtale i ditt navn med et kjøretøy du ikke eier, er det ikke eieren av kjøretøyet, men du som Avtaleier som er juridisk ansvarlig for å betale alle bompasseringer og ferjereiser som er gjort med kjøretøyet, uansett hvem som kjører. Private avtaler mellom Avtaleeier og tredjepart om hvem som skal betale for ulike bompasseringer og ferjereiser, er ikke SkyttelPASS AS sitt juridiske ansvar.

Kjøretøy- og personopplysninger endrer du enkelt ved å logge inn på Min Side.

Du kan ikke endre eier av avtale. Unntak er ved innsendelse av kopi av skifte-/uskifteattest som viser at gjenlevende partner/arvinger overtar boet.

Husk at endringer du gjør i din SkyttelPASS-avtale ikke oppdaterer dine opplysninger i eventuelle tilleggsavtaler hos AutoPASS for ferje og Bastø Fosen.

SkyttelPASS-avtalen er personlig og kan ikke overføres til en annen person.

Unntak er ved innsendelse av kopi av skifte-/uskifteattest som viser at gjenlevende partner/arvinger overtar boet.

Ønsker du å avslutte din SkyttelPASS-avtale sender du oss en skriftlig oppsigelse med ditt navn og kundenummer til post@skyttelpass.no. Du kan også benytte vårt kontaktskjema.

NB: Ved avslutning av SkyttelPASS-avtale blir brikke/brikker inaktiv og vil ikke lenger fungere i tilleggsavtale hos AutoPASS for ferje forskuddsavtale og/eller Bastø Fosen.

Inaktive brikker kan beholdes til fremtidig bruk og aktiveres på nytt av vårt kundesenter.

Brikker du ikke lenger ønsker å benytte sorteres som EE-avfall.

Du kan lese avtalevilkårene her og under «Generell informasjon» på Min Side.

SkyttelPASS brikken er en elektronisk brikke som benyttes for elektronisk betaling av avtale passeringer i AutoPASS-samvirke.

Enten man er privat eller bedrift kan man ha et ubegrenset antall kjøretøy på sin privatavtale eller bedriftsavtale.

Med SkyttelPASS-brikke tilfredsstiller du krav om brikke i tunge kjøretøy i Norge.

Til bedrifter med et større antall kjøretøy å administrere tilbyr vi skreddersydde løsninger. For mer informasjon kan du kontakte oss på post@skyttelpass.no.

SkyttelPASS-brikken er EETS godkjent og ISO 9001 sertifisert.

SkyttelPASS-brikken benyttes som betalingsmiddel på:

• På alle veier, broer og tunneler i Norge som har AutoPASS-bomstasjoner/bomringer
• På alle ferjer i Norge med AutoPASS-brikke som betalingsløsning
• På ferjesambandet Bastø Fosen mellom Moss-Horten
• På Øresundsforbindelsen mellom Malmö og København
• På Storebæltsforbindelsen på Sjælland i Danmark
• På ForSea AB (Helsingør-Helsingborg)


SkyttelPASS-brikken benyttes som betalingsmiddel på alle ferjesamband i AutoPASS for ferje-ordningen som har innført AutoPASS-brikke som betalingsløsning. For oppdatert liste over hvilke ferjesamband dette gjelder, klikk her.

Bastø Fosen (Moss – Horten) er ikke med i AutoPASS for ferje ordningen, men aksepterer SkyttelPASS-brikken som betalingsmiddel.

En brikke har et engangsgebyr på 200 kroner.

Du finner brikkenummeret på langsiden av selve brikken, og i informasjon om kjøretøyet på Min Side.

Brikkenummeret starter med 9578 – – –

Brikken skal monteres så snart som mulig etter at den er mottatt. Ved brikkeleste bompasseringer og ferjereiser vil informasjon om disse bli raskere tilgjengelig for deg på Min Side.

Først info om at den kan gjenbrukes og gjenaktiveres.

Brikker du ikke lenger ønsker å benytte sorteres som elektronisk-avfall.

Send forespørsel til vårt kundesenter og inkluder ditt kundenummer, navn og postadresse, så sender vi kostnadsfritt et nytt brikkefeste til deg. 

Faktura sendes basert på hvor mange bompasseringer og/eller ferjereiser du foretar. I utgangspunktet sendes faktura én gang i måneden, men faktura kan komme oftere eller sjeldnere basert på hvor mye eller lite du kjører og/eller tar ferje.

SkyttelPASS ønsker å ta hensyn til miljøet, og tilbyr elektronisk faktura og betaling.

E-post: Når du oppretter SkyttelPASS-avtale vil du automatisk motta dine fakturaer i e-post. Dersom du ved betaling av faktura oppretter eFaktura eller AvtaleGiro, faller faktura i e-post bort.

eFaktura: Du har valgt å motta faktura som eFaktura, og vi minner om ny løsning for eFaktura i nettbank. For å opprette eFaktura-avtale må du ha aktivert den generelle funksjonen «eFaktura – ja takk til alle» i din nettbank. Du vil da motta alle fakturaer fra SkyttelPASS elektronisk, inkludert første faktura. Kontakt din bank dersom du har spørsmål rundt denne funksjonen, eller lurer på om denne er aktivert hos deg. I din nettbank velger du selv om du vil slutte å motta eFaktura fra SkyttelPASS.

AvtaleGiro: Du oppretter selv AvtaleGiro i din nettbank. Dersom du trenger KID-nummer, finner du dette på en mottatt faktura. Med AvtaleGiro mottar du ikke fakturaer i din nettbank, fordi AvtaleGiro trekker fakturaens beløp direkte fra din konto. Med AvtaleGiro faller faktura i e-post bort. Du kan da se alle dine fakturaer på Min Side. Det er ikke mulig å ha både AvtaleGiro og eFaktura samtidig. 

Betalingskort: Dersom du ønsker å betale med kreditt- eller debetkortet kan du registrere dette på Min Side. Kortet vil da trekkes automatisk én gang i uken dersom det er foretatt bompasseringer eller ferjereiser.

Til informasjon: Dersom du betaler med bedriftskort vil Nets betalingsløsning legge til et gebyr på 2% av totalsum samt et engangsgebyr på 0,50 kroner per betaling.

Vipps: Dersom du har åpnet for å motta faktura i Vipps-appen, vil eFaktura automatisk komme via Vipps om du har eFaktura-avtale med SkyttelPASS. 

Min Side: Du kan se all din faktura/betalingsinformasjon på Min Side.

Dersom du har tilleggsavtale hos AutoPASS for ferje forskuddsavtale og/eller Bastø Fosen, vil alle dine ferjereiser som belastes ved bruk av SkyttelPASS-brikken avregnes den aktuelle tilleggsavtale.

Dersom du ikke har tilleggsavtale hos AutoPASS for ferje forskuddsavtale og/eller Bastø Fosen, vil dine ferjereiser som belastes ved bruk av SkyttelPASS-brikken avregnes din SkyttelPASS-avtale. Du vil da få både bompasseringer og ferjereiser samlet på samme faktura fra SkyttelPASS.

SkyttelPASS-brikken gir timesrabatt (timesregel) og månedstak på lik linje som andre brikker. Rushtidsavgift betales på bompasseringer i bomringer som krever dette uavhengig av hvilken brikkeutsteder sin brikke man benytter.

Se mer informasjon på autopass.no.

 • 20% rabatt i alle AutoPASS-bomstasjoner i Norge med kjøretøy med totalvekt inntil 3500kg, samt kjøretøy i gruppe M1.
 • Timesrabatt og månedstak i de bomstasjoner og bomringer som tilbyr dette. Du kan se hva de ulike bompengeselskapene tilbyr her.
 • Rabatt på Øresundsforbindelsen mellom Malmö og København, og på Storebæltsforbindelsen på Sjælland i Danmark.
 • 10% rabatt på reiser med alle ferjesamband i AutoPASS for ferje-ordningen som benytter brikke som betalingsløsning. Ved oppretting av tilleggsavtale hos AutoPASS for ferje forskuddsavtale og registrering av brikke i den, får du mellom 40-50% rabatt.
 • 10% rabatt på reiser med Bastø Fosen mellom Moss-Horten. Ved oppretting av tilleggsavtale hos Bastø Fosen og registrering av brikke i den, får du 30% rabatt.

For full oversikt, se autopass.no.

Bompasseringer  

Priser på de ulike bomstasjonene og bomringene finner du på det aktuelle bompengeselskapets nettside: 

Priser Fjellinjen 

Priser Ferde AS 

Priser Vegfinans AS 

Priser Vegamot AS

Priser Bompengeselskap Nord  

Priser Storebæltbroen 

Priser Øresundsbroen 

Priser kan også beregnes via den uoffisielle nettsiden bompengekalkulator.no, men vær obs på at priser da kan være ukorrekte.

Ferjereiser 

Priser på Bastø Fosen mellom Moss – Horten og på ferjer inkludert i AutoPASS for ferje-ordningen finner du her:

Priser AutoPASS for ferje 

Priser for Bastø Fosen  

Motorsykkel, moped og ATV som er registrert som firehjulsykkel er fritatt for betaling på bomstasjoner og bomringer i Norge og trenger ingen brikke/brikkeavtale. 

ATV som er registrert som traktor har ikke fritak, og får rabatt med AutoPASS-brikke med gyldig avtale, som f.eks. SkyttelPASS-brikke- og avtale.

Med gyldig SkyttelPASS-avtale, får elbiler, hydrogenbiler og andre nullutslippskjøretøy større rabatt i alle bomstasjoner og bomringer i Norge enn diesel- og bensinkjøretøy.

Nullutslippskjøretøy får i tillegg høyere rabatt på alle ferjesamband i Norge som benytter brikke som betalingsløsning. Uten gyldig brikkeavtale må nullutslippskjøretøy betale ordinær takst. For informasjon om priser, se autopass.no

For ytterligere rabatt på ferjer kan du også opprette tilleggsavtale hos AutoPASS for ferje forskuddsavtale og/eller Bastø Fosen.

Man betaler ikke moms/mva. for bompasseringer i Norge.

På ferjestrekninger i Norge er moms/mva. inkludert i prisen man betaler.

På passeringer på Øresundsforbindelsen og Storebæltsforbindelsen er moms/mva. inkludert i prisen man betaler.

Det kan være flere årsaker til at din innbetaling er sendt i retur:

 • Feil KID-nummer
 • Feil beløp
 • Faktura betalt to ganger

Dersom du er i tvil, ta kontakt med vårt kundesenter på post@skyttelpass.no.

Den vanligste årsaken er at du ikke har husket å avslutte (= fjerne) kjøretøyet på din SkyttelPASS-avtale (og på eventuelle tilleggsavtaler for ferje).

Det kan også hende at bompasseringer og ferjereiser du er blitt fakturert for ble foretatt før du gjennomførte salg eller vraking av kjøretøyet og avsluttet kjøretøyet på avtalen. På faktura står det oppført hvilken periode faktura gjelder for.

Min Side ser du detaljer om bompasseringer og ferjereiser som er avregnet din SkyttelPASS-avtale.

Husk at:

 • Det er avtaleeier, ikke kjøretøyets nye eier, som er juridisk ansvarlig for å betale bompasseringer og ferjereiser foretatt av kjøretøy på avtalen.
 • Det er ikke nok å ta brikken ut av kjøretøyet. Dersom kjøretøyet fortsatt er aktivt i avtalen, vil det ved passeringer i bomstasjoner/bomringer og ved ferjereiser tas bilde av kjøretøyets registreringsnummer, som deretter kobles opp mot og belastes din SkyttelPASS-avtale.
 • Det anbefales at du selv fjerner ditt kjøretøy på Min Side, da henvendelser per e-post eller kontaktskjema til vårt kundesenter kan ha noe behandlingstid. Husk også å avslutte kjøretøyet du skal selge eller vrake på eventuell tilleggsavtale hos AutoPASS for ferje og/eller Bastø Fosen.

Det anbefales at selger av kjøretøy har skriftlig avtale med kjøper/ny eier om hvem som skal betale for bompasseringer og ferjereiser inntil kjøretøy er avsluttet på avtalen.

Dersom du har SkyttelPASS-avtale som ikke var gyldig på reisetidspunktet eller kjøretøyets registreringsnummer er registrert feil i avtalen, vil bompengeselskaper og ferjeoperatører sende fullprisfaktura for bompasseringer/ferjereiser til registrert kjøretøyeier i Kjøretøyregisteret.

Når utestående faktura fra SkyttelPASS ikke betales innen forfallsdato, vil avtalen sperres. Betales ikke kravet etter at det er sendt ut betalingspåminnelse/inkassovarsel, sendes kravet til inkasso.

Betalingspåminnelse/inkassovarsel sendes via post, så husk å holde din postadresse oppdatert via Min Side.

NB: SkyttelPASS-avtalen gjenåpnes først igjen etter at man har betalt utestående krav OG melder fra til SkyttelPASS sitt kundesenter om at avtalen skal gjenåpnes.

Når du har betalt utestående faktura/inkasso må du kontakte vårt kundesenter for å gjenåpne din SkyttelPASS-avtale.

På både privatavtale og bedriftsavtale kan man ha et ubegrenset antall kjøretøy.

For å legge til et kjøretøy logger du inn på Min Side. I menyen til venstre velger du «Kjøretøy» og «Legg til nytt kjøretøy». Skriv inn registreringsnummeret på kjøretøyet du vil legge til og landet kjøretøyet er registrert i, og trykk deretter «Legg til».

Til hvert kjøretøy lagt til på avtalen vil du få tilsendt en SkyttelPASS-brikke i posten (med mindre du overfører eller gjenbruker en eksisterende SkyttelPASS-brikke). Hver brikke tilsendt har et engangsgebyr på 200 kroner.

Grunnet problemer med automatisk avlesning av personlig bilskilt er det krav om at eier må ha brikke med gyldig avtale i kjøretøyet.

I din avtale må du derfor registrere kjøretøyets opprinnelige registreringsnummer (bilskiltnummer), ikke det personlige bilskiltet.

For å avslutte kjøretøy på din avtale fjerner du enkelt kjøretøyet via Min Side under «Kjøretøy» — «Endre» — «Fjerne». Kjøretøyets registreringsnummer og brikke vil da være avsluttet på avtalen, og brikken vil dermed ikke fungere i eventuell tilleggsavtale hos AutoPASS for ferje forskuddsavtale og/eller Bastø Fosen. Du kan også kontakte vårt kundesenter. Husk at ved henvendelser per e-post eller kontaktskjema må noe behandlingstid påberegnes.

TIPS: Ved avslutning av kjøretøy på avtalen blir brikken inaktiv. Dersom du ønsker å legge til et annet kjøretøy på avtalen kan en aktiv brikke overføres til det nye kjøretøyet før det tidligere kjøretøyet fjernes. Husk da også å oppdatere din informasjon om kjøretøy i eventuell tilleggsavtale hos AutoPASS for ferje forskuddsavtale og/eller Bastø Fosen.

Inaktive brikker kan beholdes til fremtidig bruk og aktiveres på nytt av vårt kundesenter.

Brikker du ikke lenger ønsker å benytte sorteres som EE-avfall.

Som avtaleeier er du ansvarlig for å avslutte kjøretøyet på din SkyttelPASS-avtale ved salg eller vraking. Det anbefales at du selv fjerner ditt kjøretøy på Min Side for å hindre at avtalen blir belastet for bompasseringer og ferjereiser etter salgsdato. Ved henvendelser per e-post eller kontaktskjema til vårt kundesenter må noe behandlingstid påberegnes. Husk også å avslutte kjøretøyet du skal selge eller vrake på eventuell tilleggsavtale hos AutoPASS for ferje og/eller Bastø Fosen.

Husk at:

 • Det er avtaleier, ikke kjøretøyets nye eier, som er juridisk ansvarlig for å betale bompasseringer og ferjereiser foretatt av kjøretøy på avtalen.
 • Det er ikke nok å ta brikken ut av kjøretøyet. Dersom kjøretøyet fortsatt er aktivt i avtalen, vil det ved passeringer i bomstasjoner/bomringer og ved ferjereiser tas bilde av kjøretøyets registreringsnummer, som deretter kobles opp mot og belastes din SkyttelPASS-avtale.

Logg deg snarest mulig inn på Min Side og fjern kjøretøyet fra avtalen under «Kjøretøy» — «Endre» — «Fjerne». Brikken og kjøretøyets registreringsnummer vil da være inaktive. Det er også mulig å kontakte vårt kundesenter, men vær obs på at ved henvendelser per e-post eller kontaktskjema må noe behandlingstid påberegnes.  

Ved stjålet brikke og krav om refusjon må forholdet være politianmeldt. Send en henvendelse til vårt kundesenter med kopi av politianmeldelsen.

NB: Den inaktive brikken vil ikke lenger fungere i eventuell tilleggsavtale hos AutoPASS for ferje forskuddsavtale og/eller Bastø Fosen-avtale.

Du logger deg enkelt inn på Min Side på skyttelpass.no ved å taste inn ditt mobilnummer og passordet du laget ved oppretting av SkyttelPASS-avtale. Dersom du har glemt ditt passord kan du trykke på «glemt passord» for å få tilsendt nytt. Ditt kundenummer finner du i e-posten du mottok da du opprettet avtalen, og på tilsendt faktura.

Du finner all din informasjon om fakturaer og betalingsopplysninger på Min Side. Ved å velge «Faktura» i sidemenyen får du opp en oversikt over dine fakturaer. Velg deretter aktuell faktura, og så «Detaljer». Du vil da kunne se din betalingsinformasjon, inkludert beløp, KID og kontonummer.

Ferjereiser
Det kan være flere grunner til at du ikke finner dine ferjereiser på din SkyttelPASS-avtale.

Dersom du har tilleggsavtale hos AutoPASS for ferje forskuddsavtale og/eller Bastø Fosen, vil alle dine ferjereiser som belastes ved bruk av SkyttelPASS-brikken avregnes den aktuelle tilleggsavtalen.

Dersom du kun har SkyttelPASS-avtale, vil dine ferjereiser med SkyttelPASS-brikken avregnes din SkyttelPASS-avtale. Om avtalen din ikke er gyldig på reisetidspunktet vil ferjeoperatør sende fullprisfaktura for ferjereiser til registrert kjøretøyeier i Kjøretøyregisteret.

Bompasseringer

Dersom avtalen ikke er gyldig når du passerer en bomstasjon/bomring, vil bompengeselskap sende fullprisfaktura for passering til registrert kjøretøyeier i Kjøretøyregisteret.

Logg in på Min Side og velg «Personalia» i sidemenyen. Her kan du endre adresse, e-postadresse og telefonnummer.

Det er ikke mulig å endre navn på avtaleeier. Unntak er ved innsendelse av kopi av skifte-/uskifteattest som viser at gjenlevende partner/arvinger overtar boet.

Dersom et kjøretøy skal registreres på en avtale som tilhører en annen, må kjøretøyet først avsluttes på eventuell eksisterende avtale.

Logg inn på Min Side og velg «Kjøretøy» i sidemenyen. Velg deretter «endre» og så «endre kjøretøy». Legg inn det nye kjøretøyets registreringsnummer og landskode, og trykk «oppdater».

Logg inn på Min Side og velg «Generell informasjon» i sidemenyen. Velg deretter «Kredittkortinformasjon» og så «Legg inn nytt kort». Du vil da sendes videre til Netaxept for å registrere ny kortinformasjon. Legg inn ny kortinformasjon, og trykk «registrer». Du vil deretter bli bedt om å godkjenne med din BankID.

Ønsker du å avslutte din SkyttelPASS-avtale sender du oss en skriftlig oppsigelse med ditt navn og kundenummer til post@skyttelpass.no. Du kan også benytte vårt kontaktskjema.

NB: Ved avslutning av SkyttelPASS-avtale blir brikke/brikker inaktiv og vil ikke lenger fungere i tilleggsavtale hos AutoPASS for ferje forskuddsavtale og/eller Bastø Fosen.

Inaktive brikker kan beholdes til fremtidig bruk og aktiveres på nytt av vårt kundesenter.

Brikker du ikke lenger ønsker å benytte sorteres som EE-avfall.

Følgende kan søke om fritak for bompenger:

 • Uniformerte og sivile utrykningskjøretøy i tjenesteoppdrag
 • Kollektivtransport i rute (med unntak av enkelte ferjesamband)
 • I bomringer gjelder fritak også for forflytningshemmede med parkeringstillatelse fra kommunen.

For alle fritaksordninger må du benytte elektronisk AutoPASS-brikke med gyldig avtale, som f.eks. SkyttelPASS-brikke- og avtale.

Motorsykler og mopeder er fritatt for bompengebetaling ved alle automatiske bomstasjoner- og bomringer i Norge. På ferjer må motorsykler og mopeder betale bompenger der det er bompengepåslag på ferjebillett.

Det kan forekomme lokale fritaksordninger utover ovennevnte nasjonale ordninger. Se link til bompengeselskapene her.

For å få fritak må du kontakte det bompengeselskapet som er operatør av den bomstasjonen eller bomringen du mener du har krav på fritak hos. Fritaket forutsetter AutoPASS-brikke med gyldig avtale, som f.eks. SkyttelPASS-brikke- og avtale.

Se link til bompengeselskapene her.

Fritak faller bort dersom:

 • Du sier opp din SkyttelPASS-avtale
 • Du bytter SkyttelPASS-brikke da må du søke om fritak på nytt
 • Gyldigheten på HC-kortet ditt utløper
 • SkyttelPASS-avtalen din sperres på grunn av inkasso

Ja, utenlandske kjøretøy kan bestille brikke. Eier av utenlandsregistrert kjøretøy som ønsker SkyttelPASS-brikke- og avtale, er selv ansvarlig for å registrere korrekt miljøparameter i SkyttelPASS sitt sentralsystem når kunde oppretter avtale.