SkyttelPASS er Miljøfyrtårn-sertifisert!

Siden lanseringen i 2021 har SkyttelPASS ønsket å ha minst mulig negativ innvirkning på miljø og klima. Brikkeutstederen har nå mottatt sin miljøsertifisering, og forteller litt om hvordan det jobbes for å oppfylle de strenge kravene.

Bilde av Miljøfyrtårn sertifikat
SERTIFISERT: Å være Miljøfyrtårn-sertifisert betyr at SkyttelPASS, som er utsteder av AutoPASS-brikker, oppfyller strenge krav til arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og etikk. Foto: SkyttelPASS

Som datterselskap av det allerede Miljøfyrtårn-sertifiserte selskapet Skyttel, hadde SkyttelPASS mye å leve opp til.

«Ungdommen» tok derimot utfordringen, og har etter mye hardt arbeid selv oppnådd den høye standarden som kreves for å få benytte det velkjente miljømerket i sitt virke.

Tid til å hvile på laurbærene blir det derimot ikke mye av fremover.

– Sertifiseringen gjelder for tre år av gangen med årlig innlevering av klima og miljørapport, så vi jobber kontinuerlig med å ha et miljøfokus i bedriften, sier miljøfyrtårnansvarlig i SkyttelPASS, Thea-Linn.

Godt engasjement fra medarbeidere
Miljøfyrtårn er et norsk sertifiseringssystem for miljøledelse, og er anerkjent av EU.

For å bli Miljøfyrtårn-sertifisert må en bedrift jobbe i tråd med FNs bærekraftsmål hvor virksomhetens drift, varer og tjenester skal ha minst mulig negativ innvirkning på miljø og klima samt ivareta strenge krav til arbeidsmiljø.

Sammen med inkassoselskapet Konnektiv er SkyttelPASS heleid av Skyttel, og de har alle oppnådd Miljøfyrtårn sine kriterier.

– Nå når Skyttel skulle re-sertifiseres, var det helt naturlig for oss at alle tre ble sertifisert, sier Thea-Linn, og viser til den store Miljøfyrtårn-plaketten som er signert av både ordføreren i Bergen Kommune og av sertifisør.

Og det viktigste som skal til for å oppnå kravene?

– Godt team-arbeid. Vi er blitt gode på sortering, og jeg er stolt over at vi får til så mye godt engasjement for miljøet på jobb.

Bilde av Miljøfyrtårn sertifikat

Bidrar også for lokalmiljøet
Hos SkyttelPASS henter medarbeiderne også gjerne frem musklene for å gi miljøet et hjelpende løft, og i høst bidro de energisk under årets Strandryddeuke.

Mens funn av utallige eksemplarer av brukt snus, sigarettstumper og ølbokser var å forvente – i tillegg til ting som måtte leveres til nærmeste apotek for trygg håndtering – var det andre funn som bokstavelig talt var store overraskelser.

– På bare noen hundre meter langs den sentralt liggende sjølinjen i Bergen fant vi også gjenstander som to kontorstoler, en madrass, et sykkelhjul, en blomsterkasse, julepynt, en ødelagt båt – og to par ski.

Mens det ved ettertanke gjerne ikke er så rart å finne vrakede ski i regnbyen Bergen, er Thea-Linn sjokkert over å se hva folk faktisk kaster fra seg ute. Hun er glad for at SkyttelPASS fikk bidratt med å fjerne så pass mye fra nærområdet.

– Det er kjempeoverraskende hvor mye boss som ligger rundt om. Det er helt forferdelig mye sneiper og snus og annet som små barn kan plukke opp og putte i munnen og bli forgiftet av. Folk kaster det overalt, og det er jo ekkelt.

Medarbeidere med mange søppelsekker
STORFUNN: To par ski og en madrass var blant de overraskende funnene under årets strandryddeuke. Foto: SkyttelPASS

Miljøbevisst bombrikke
SkyttelPASS er utsteder av AutoPASS-godkjente bombrikker, og med et økende antall bileiere og bedrifter fra hele landet som blir kunder, er selve brikken en viktig faktor i å minske selskapets fotavtrykk på miljø og klima.

–  Brikken vår har vi derfor designet for å være så liten og lett i materialbruk som mulig, og vi sender den i minst mulig emballasje til kunden. Brikken har også lang levetid, og kan enkelt gjenbrukes ved å registrere den på et annet kjøretøy, forklarer Thea-Linn.

Å være bevisst på mulige forbedringer på arbeidsplassen er også viktig.

–  Vi er opptatt av å sjekke at leverandørene våre har en miljøprofil, og ved innkjøp ønsker vi å bli bedre til å kjøpe gjenbrukt i stedet for nytt. Vi er i tillegg i en BREEAM-sertifisert bygning som tilrettelegger for blant annet strømsparing og resirkulering av matavfall, og velger videomøter så ofte som mulig. 

Alltid noe man kan gjøre
Thea-Linn forteller at SkyttelPASS hele tiden er nysgjerrig på hvordan bedriften kan bidra for klima og miljø. Om dette også kan kombineres med å opprettholde et godt og sundt arbeidsmiljø, er det enda bedre.

– Sammen med Bedriftsidrettslaget holder vi for eksempel et øye med aksjoner som vi kan delta i, også fordi det er sosialt og fremmer fysisk aktivitet for de ansatte å være med på. I tillegg har Miljøfyrtårn en idébank som vi går gjennom og sjekker om det er noen lavt-hengende frukter som gjør at vi kan være mer miljøvennlige.

– Hva kan bedriften gjerne bli bedre til?

–  Mange små tiltak blir en del til sammen, så for eksempel kan te bli kjøpt i papirposer eller løsvekt, noe som gjør at man egentlig ikke trenger å bruke disse plast-pakningene som finnes. Vi har jo en engelskmann her som lar det gå sport i å drikke te, smiler hun.  

Bilde av Thea-Linn
GRØNT I FOKUS: Miljøfyrtårnansvarlig i SkyttelPASS, Thea-Linn, jobber aktivt for at SkyttelPASS skal være så miljøvennlig som mulig. Foto: SkyttelPASS