SkyttelPASS fem år – en utfordrende og spennende reise, med kurs mot Italia!

Av Vidar Raa, administrerende direktør i SkyttelPASS.

Denne måneden har vi feiret at det er fem år siden vi i Skyttel etablerte vårt datterselskap, SkyttelPASS.

Vårt mål var å skape et godt alternativ for bombrikke-kunder i hele landet, og det føler vi at vi har klart. Tross bransjen vi er i, har vi også utrolig greie kunder, og mange har vært med oss helt siden SkyttelPASS-brikken ble lansert i april 2021.

Ja, matematikken din stemmer – SkyttelPASS feirer fem år, men brikken er bare tre år gammel.
Hvordan kan dette ha seg?

Selv om vi var først ute med å få AutoPASS-godkjenning etter at bompengereformen trådte i kraft i 2019, skulle det gå to år før vi kunne sende vår første brikke til vår første kunde. Veien har vært tung, men fører oss nå langt utenfor de norske grenser. Etter reformen, var SkyttelPASS nemlig også den første norske brikkeutstederen som fikk EETS-godkjenning, som er EU-standard for bompengebetaling. Dette kommer jeg tilbake til om litt.

SkyttelPASS ble skapt da bompengereformen gjorde utstederrollen av AutoPASS-godkjente bombrikker kommersiell. De ulike bompengeselskapene rundt om i landet fikk ikke lenger utstede brikker, som i tillegg bare hadde fungert på deres egne områder. Fra nå av skulle alle AutoPASS-godkjente brikker fungere i hele landet, og kunder selv få velge hvilken brikkeutsteder de vil ha avtale hos.

Som første godkjente kommersielle aktør – men uten en eneste kunde – ble SkyttelPASS vitne til at kundeporteføljene hos bompengeselskapene ble solgt til godt etablerte kommersielle aktører, med langt dypere lommer.

Full av energi ble SkyttelPASS dermed stående ved startstreken, mens våre nye konkurrenter raskt lå milevis foran. Fra streken så vi derimot muligheten til å utforske bombrikkeverden via nye ruter, og fant raskt ut at vi liker å ta veier som ingen har tatt før.  

Vår største utfordring var ikke bare stor, men enorm. De aller fleste bilister, bedrifter og etater i landet hadde jo allerede bombrikke hos en annen brikkeusteder, så hvorfor skulle de da bytte til oss?

Svaret var enkelt. Vi må være på lag med kunden.

For det kan trygt sies, at de fleste ikke er glade i å betale bompenger, og at bompenge- og fergeverden fort kan forvirre selv den mest oppdaterte person. Med dette i tankene, bestemte vi oss for å finne måter vi kunne være til nytte for kunden.

Jobben begynte med å skape en brikkeutsteder som skal være enkel å ha avtale hos, enkel å få kontakt med, og enkel å finne god informasjon hos via våre nettsider, Nyhetsmagasin og sosiale medier. Brikken skal ikke bare være ensbetydende med en «uønsket kostnad», men gi merverdi til kunden vår i form av bilrelaterte fordeler og rabatter hos våre samarbeidspartnere. Bedrifter og etater med mange kjøretøyer tilbys skreddersydde avtaler som sparer dem for inntil 80% av tiden de ellers ville brukt til administrasjon av passeringer. Og, bilutleiere og verksteder tilbys en løsning som gjør at de slipper å ta bompenge- og fergeutgiftene på vegne av sine kunder.

Men, det som gjerne vil overraske mange, er at vi også jobber for å opplyse våre kunder om hvordan de kan betale mindre for sin bompenge- og fergepasseringer. Dette betyr jo at vi tjener mindre, men fornøyde kunder bidrar også svært mye til at vi som jobber hos SkyttelPASS kan ha en god dag på jobb.

Rundt månedsskiftet juni/juli vil vi bikke 200 000 aktive brikker hos våre kunder. I tillegg til dette, har vi via samarbeidspartnere ytterligere 200 000 brikker ute på veiene.

Den senere tid har vi jobbet med det internasjonale markedet for bompengeinnkreving og veiprising. I Norge har man kanskje en tanke om at det er spesielt mye bompenger her i forhold til andre land, men dette er nok mer en myte enn en sannhet.

I store deler av Europa er det et nettverk av bompenger og veiprising, som i hovedsak er rettet mot transportnæringen. I Danmark innføres veiprising fra 1. januar 2025, og systemene i de forskjellige landene er kompliserte og gjerne uoversiktlig for mange.

Nylig har derfor SkyttelPASS inngått en avtale med den internasjonale utstederen Telepass, som har sin base i Roma.

Vi har nå gleden av å meddele, at vi kan tilby våre kunder som kjører internasjonal transport en brikke som fungerer i 17 europeiske land – inkludert Italia.

«Alle veier fører til Rom» er ett uttrykk vi har tatt bokstavelig.

– Vidar Raa

Bilder: SkyttelPASS