Om SkyttelPASS-brikken på ferje


Automatiske ferjerabatter med SkyttelPASS-brikken

  • 10% rabatt på reiser med alle ferjesamband i AutoPASS for ferje-ordningen som benytter brikke som betalingsløsning. Se oversikt over de aktuelle sambandene her.
  • 10% rabatt på reiser med Bastø Fosen mellom Moss – Horten, Norges mest trafikkerte ferjesamband.

Større ferjerabatter ved oppretting av tilleggsavtale

  • Ved oppretting av tilleggsavtale hos AutoPASS for ferje forskuddsavtale og registrering av din brikke i den, får du mellom 40-50% rabatt på ferjer i AutoPASS for ferje-ordningen som benytter brikke som betalingsløsning. I forskuddsavtalen kan du også bestille AutoPASS-ferjekort og få like mye rabatt på ferjer i samme ordning som ikke benytter brikke.
  • Ved oppretting av tilleggsavtale hos Bastø Fosen og registrering av din brikke i den, får du 30% rabatt på dine reiser mellom Moss – Horten.

Viktig informasjon om ferjereiser på din faktura

  • Dersom du ikke har tilleggsavtale hos AutoPASS for ferje forskuddsavtale og/eller Bastø Fosen, vil dine ferjereiser som belastes ved bruk av SkyttelPASS-brikken avregnes din SkyttelPASS-avtale. Både bompasseringer og ferjereiser samles da på samme faktura fra SkyttelPASS.
  • Har du tilleggsavtale hos AutoPASS for ferje forskuddsavtale, vil alle dine reiser med ferjer i AutoPASS for ferje-ordningen som belastes ved bruk av SkyttelPASS-brikken, avregnes din AutoPASS for ferje forskuddsavtale.
  • Har du tilleggsavtale med Bastø Fosen, vil alle dine reiser mellom Moss – Horten som belastes ved bruk av SkyttelPASS-brikken, avregnes din Bastø Fosen-avtale.

Opprett tillegssavtale hos AutoPASS for ferje

Opprett tilleggsavtale hos Bastø Fosen