Om SkyttelPASS-brikken


Hva er SkyttelPASS-brikken?

 • SkyttelPASS-brikken er en AutoPASS-godkjent elektronisk betalingsbrikke som sammen med gyldig SkyttelPASS-avtale gir rabatter på bompasseringer og ferjereiser.
 • Enten du er privat eller bedrift kan du ha så mange kjøretøy med egen SkyttelPASS-brikke på din SkyttelPASS-avtale som du ønsker.
 • For ytterligere rabatter på ferje kan brikken benyttes i tilleggsavtalene AutoPASS for ferje forskuddsavtale og Bastø Fosen-avtale. Ferjereiser vil da avregnes din avtale med leverandør av tilleggsavtalen.
 • Med SkyttelPASS-brikke tilfredsstiller du krav om brikke i tunge kjøretøy i Norge.
 • For bedrifter kan SkyttelPASS-brikken- og avtalen benyttes til adgangskontroll og parkering for dem som ønsker å benytte brikke eller nummerskilt som registreringsenhet. Til bedrifter med et større antall kjøretøy å administrere kan vi tilby skreddersydde løsninger. For mer informasjon kan du kontakte oss på post@skyttelpass.no.
 • SkyttelPASS-brikken er EETS godkjent og ISO 9001 sertifisert.

  Bestill bombrikke fra SkyttelPASS!
SkyttelPASS-brikke

Med SkyttelPASS-brikken får du

 • 20% rabatt i alle AutoPASS-bomstasjoner i Norge med kjøretøy under 3500 kg og i gruppe M1.
 • 10% rabatt på reiser med alle ferjesamband i AutoPASS for ferje-ordningen som benytter brikke som betalingsløsning. Ved oppretting av tilleggsavtale hos AutoPASS for ferje forskuddsavtale og registrering av brikke i den, får du mellom 40-50% rabatt.
 • 10% rabatt på reiser med Bastø Fosen mellom Moss-Horten. Ved oppretting av tilleggsavtale hos Bastø Fosen og registrering av brikke i den, får du 30% rabatt.
 • Automatisk tilsendt forbruksoversikt.
 • Automatisk tilsendt informasjon vedrørende bomstasjoner i ditt nærområde.
 • Varsling om unormale belastninger.
 • Timesrabatt og månedstak i de bomstasjoner og bomringer som tilbyr dette.
 • Automatisk påminnelse ved salg av norsk privateid kjøretøy. Husk at det er avtaleeier sitt ansvar å avslutte kjøretøy i avtalen som skal selges/vrakes.
 • Alle dine bompasseringer og ferjereiser samlet på én faktura fra SkyttelPASS dersom du ikke har tilleggsavtale hos AutoPASS for ferje forskuddsavtale og/eller Bastø Fosen.

Hvor SkyttelPASS-brikken kan brukes

SkyttelPASS brikke
 • På alle veier, broer og tunneler i Norge som har AutoPASS-bomstasjoner
 • På alle ferjer i Norge med AutoPASS-brikke som betalingsløsning
 • På ferjesambandet Bastø Fosen mellom Moss-Horten
 • På Øresundsforbindelsen mellom Malmö og København
 • På Storebæltsforbindelsen på Sjælland i Danmark
 • ForSea AB (Helsingør-Helsingborg)

Hvordan montere bombrikke fra SkyttelPASS 

Følgende illustrasjon viser deg korrekt montering av AutoPASS-brikke fra SkyttelPASS.