SkyttelPASS leverer brikker til utenlandske vogntog ved grensen

SkyttelPASS har fått i oppdrag av Statens vegvesen å forsyne utenlandske lastebiler som ankommer Norges grenseoverganger med bombrikker. Avtalen gjelder i inntil åtte år, og omfatter kjøretøyer over 3,5 tonn.  

Vogntog som skal kjøre i Norge plikter å kjøre med bombrikke. Foto: PEXELS

Spesielt fra den østlige delen av Europa ankommer vogntog ofte uten norsk bombrikke, og risikerer med dette å få bøter.

–  Det er viktig at sjåfører raskt kan få tak i brikke når de kommer over grensen. Vi kommer til å opprette nye bombrikke-automater på de to mest trafikkerte grenseovergangene, og nye manuelle registreringssystemer på de øvrige, sier administrerende direktør i SkyttelPASS, Vidar Raa.

Brikke-plikt

Alle utenlandske kjøretøyer over 3,5 tonn må montere bombrikke når grensen til Norge passeres. 

Rundt 90 prosent av den utenlandske tungtransporten passerer Svinesund og Ørje. Som en del av avtalen med Statens vegvesen, skal SkyttelPASS etablere automater for utlevering av SkyttelPASS-brikker på disse to grenseovergangene.

På de øvrige grenseovergangene etableres et nytt manuelt registreringssystem hvor det fylles ut skjema for oppretting av brikkeavtale, og brikke deretter kan hentes ut ved den aktuelle tollstasjonen.

SkyttelPASS skal også stå for utlevering av brikker på de største ferjeterminalene i landet.

– Statistisk er det årlig inntil 5000 tyngre kjøretøy som ankommer Norge som har behov for brikke ved ankomst. Det er naturligvis mulig å skaffe seg brikke før ankomst, men de fleste velger å montere brikke ved ankomst, sier Raa.

Satser på tungtransport

Avtalen med Statens vegvesen er i utgangspunktet på fire år, men kan utvides til åtte år dersom Statens vegvesen bruker opsjonene i avtalen.

Som en del av avtalen får SkyttelPASS i underkant av tre millioner kroner av Statens vegvesen, men Raa understreker at dette er midler som også må brukes på å etablere infrastruktur, kundeservice og informasjonsmateriell.  

– Vi har jo kostnader med å etablere en struktur for denne tjenesten. Utover dette har vi helt ordinære inntekter gjennom antallet bompasseringer, sier Raa.

Han legger til at SkyttelPASS prioriterer næringslivsaktører innenfor tungtransport. 

– Dette er fordi vi har et godt system som enkelt fordeler kostnader for bompasseringer opp mot oppdrag og prosjekter hos næringslivskundene.

Brukes på veier og ferjer i hele Norge

SkyttelPASS-brikken er AutoPASS-godkjent og fungerer på alle veier, broer og tunneler i hele landet, samt på alle ferjer i AutoPASS for ferje-ordningen og på Bastø Fosen Moss-Horten.

Brikken fungerer også flere steder i utlandet, som på Øresundsbroen og Storebæltsbroen, i tillegg til på ferje mellom Sverige og Danmark, på to ferjer i Danmark, og på to ferjer mellom Danmark og Tyskland.

Spesialist på skreddersydde avtaler til storkunder og etater

SkyttelPASS er vant til å være på tilbudstiden med å optimalisere hverdagen for både vanlige bilister og tungtransporten.

Brikkeutstederen har blant annet utviklet teknologi som sparer bedrifter og etater med mange kjøretøyer for inntil 80% av tiden som tidligere gikk med til administrasjon av bompenger og ferjereiser.

– Dette jobber vi daglig med under våre storkunde-avtaler, så avtalen med Statens vegvesen passer veldig godt i forhold til at vi liker å tenke nytt, og å fortløpende utvikle ny teknologi som trengs for å optimalisere transportsektoren, sier Raa.

BOMBRIKKEN PÅ GRENSEOVERGANGENE: Fra SkyttelPASS kan sjåfører av utenlandske vogntog enkelt skaffe seg AutoPASS-godkjent brikke ved de norske grenseovergangene. Foto: SkyttelPASS
Vidar Raa er administrerende direktør i SkyttelPASS. Foto: SkyttelPASS

Bestill bombrikke fra SkyttelPASS

Bestill skreddersydd avtale for bedrifter og etater