Bombrikke som fungerer i hele landet

Bergen, Trondheim, Oslo, Tromsø og alle andre steder med bompenger i Norge. SkyttelPASS-brikken fungerer og gir deg rabatter i alle bomstasjoner og på nesten alle ferjestrekninger i hele vårt langstrakte land! 

Illustrasjon: SkyttelPASS

Mange tror fortsatt at man trenger en egen bombrikke for hver region, hvert fylke eller hvert område i landet. Men, slik er det ikke lenger. 

I dag har vi tre norske brikkeutstedere som tilbyr bombrikker som fungerer i hele landet. 

Før: Et virvar av bompengeselskaper og brikkeutstedere

Allerede i 2004 fungerte de aller fleste bombrikkene i alle bomstasjoner i hele landet, takket være AutoPASS-ordningen. 

Det er allikevel fortsatt en vanlig misforståelse at man må ha en egen brikke for ulike deler av landet. 

Frem til 2019 fantes det egne bompengeselskaper for ulike bompengeprosjekter, og mange av dem utstedte sine egne brikker til bilistene.

For eksempel var Bomringen i Bergen et bompengeselskap som utstedte egne bombrikker. 

Deres bombrikker fungerte i bomstasjoner i hele landet, også utenfor Bergen. Det betydde at dersom du kjørte gjennom bomringen i Oslo og senere ikke betalte regningen din, så måtte Bomringen i Bergen betale Bomringen i Oslo for din passering. 

Dette skapte naturlig nok en økonomisk ubalanse, og ikke minst en del trøbbel i bompengeverden.

Det måtte derfor endringer til! 

Elbil kjører gjennom bomstasjon i Bjørnafjorden
Foto: SkyttelPASS

Nå: Færre aktører, og én bombrikke for hele landet

På grunn av alt virvaret bestemte altså myndighetene seg for å skille bompengeselskapene fra rollen som bombrikkeutsteder. Bompengeselskapene fikk ansvaret for bompengeprosjektene og driften av bomstasjonene, mens brikkeutstederne fikk ansvaret for å tilby bombrikker og samle inn bompengene fra de som ferdes på veiene.

I dag har vi tre norske brikkeutstedere som tilbyr brikkeavtaler med AutoPASS-godkjente bombrikker, og alle fungerer i bomstasjoner i hele landet! 

Disse tre er Flyt, Fremtind og selvsagt SkyttelPASS.

Les også: SkyttelPASS har noen av landets mest lojale kunder

Du er ikke kunde av bompengeselskapene

Brikkeutstederne er ikke ansvarlige for bompengeprosjektene eller driften av bomstasjonene. Til dette har vi fem bompengeselskaper, som ofte forveksles med brikkeutstederne. 

Bompengeselskapene har ansvar for bompengeprosjekter i hver sine deler av landet. 

  • Fjellinjen (Oslo)
  • Vegfinans (Østlandet)
  • Ferde (Sør-og Vestlandet)
  • Vegamot (Trøndelag og Møre og Romsdal)
  • Bompengeselskap Nord (Nord Norge)

Endringen var, som nevnt, et resultat av administrative og økonomiske utfordringer med det gamle systemet. En annen grunn til endringen, er at det skal være enklere og mer brukervennlig for deg å forholde deg til kun én av tre brikkeutstedere. 

Les også: Hvordan fungerer bompenger?

Så, hvor fungerer SkyttelPASS-brikken, sa du?

Jo, den fungerer i alle bomstasjoner i hele landet! 

Ikke bare fungerer den, men den gir deg også 20% rabatt på alle bompasseringene. 

I tillegg fungerer den på: 

  • Alle ferjer i AutoPASS for ferje-ordningen.
  • Bastø Fosen ferjeforbindelse mellom Moss – Horten.
  • Utvalgte broer og ferjer i Europa under EasyGo-ordningen.

Du kan også knytte den til andre tilleggsavtaler og få flere gode rabatter og fordeler. 

Les mer og bestill SkyttelPASS-brikken her! 

Foto: SkyttelPASS