Hvordan fungerer bompenger?

Bompengeselskap, AutoPASS og bombrikkeutsteder. Tre ulike begrep med ulik betydning, som veldig ofte blir forvekslet med hverandre. Hvem har egentlig ansvaret for hva, og hvordan fungerer denne bompengeordningen vår? 

Bestemmelsen av bompenger

Først og fremst må noen bestemme at det skal innføres bompenger på en vei, bro eller tunnel. 

Dette vedtas gjennom en omfattende prosess som inkluderer en drøss med mennesker innen lokalpolitikken, Statens Vegvesen, Vegdirektoratet, Samferdselsdepartementet og Stortinget. 

I den samme prosessen blir det vedtatt hvor det skal innføres bompenger, hvor mye som skal belastes hvem, og i hvor lang tid. 

Les også: Hvem bestemmer bompenger i Norge?

Elbil som kjører gjennom bomstasjon
Bompengeordningen består hovedsaklig av bompengeselskapene, AutoPASS-ordningen og utstederselskapene. Foto: SkyttelPASS

Bompengeselskapene eier og drifter bomstasjonene

Når bompengeordningen er vedtatt, er det bompengeselskapene som eier og står ansvarlige for utbygging og drift av bomstasjoner i sine tildelte prosjekter. Bompengeselskapene står også for innkreving av bompenger fra veibrukere som ikke har opprettet AutoPASS-avtale. Men, hva menes egentlig med “AutoPASS-avtale”, spør du kanskje? Vi kommer straks tilbake til det. 

Alle landets fem bompengeselskaper er fylkeskommunalt eid og dekker ulike områder i Norge. 

Det er også bompengeselskapene som til enhver tid har oversikt over bompengetakstene i de ulike bomstasjonene. Hva du betaler er nærmere basert på typen kjøretøy du har og hvilket tidspunkt på døgnet du benytter strekningen.

Mer informasjon om takster, finner du på bompengeselskapenes egne nettsider:  

AutoPASS – den tekniske løsningen

AutoPASS er den tekniske løsningen for bompengeinnkrevingen, og eies av Statens Vegvesen. Systemet bruker elektroniske radiosendere og -mottakere til identifisering av kjøretøy som ferdes på veier og ferjer. 

For at ditt kjøretøy skal bli identifisert gjennom dette systemet må du montere en godkjent AutoPASS-brikke. 

Dersom du ikke har en gyldig AutoPASS-brikke i kjøretøyet så blir det tatt bilde av registreringsnummeret som brukes til videre håndtering av bompengekravet.

Har du en gyldig AutoPASS-brikke i kjøretøyet ditt vil bompengekravet sendes videre til din bombrikkeutsteder.

En AutoPASS-godkjent bombrikke bestiller du altså ikke direkte fra AutoPASS, men fra en AutoPASS-godkjent brikkeutsteder, også kjent som et “utstederselskap”.

Med en AutoPASS-godkjent brikke får du også betydelige rabatter på både bompenger og ferjereiser. 

Les også: Hva er en AutoPASS-godkjent bombrikke?

Utstederselskapene – de du har avtale med

I Norge er det per i dag syv selskaper som har løyve til å utstede AutoPASS-godkjente brikker. SkyttelPASS er en av disse, og er naturlig nok det selskapet vi mener er å foretrekke! 

Vi og de andre utstederselskapene har hver vår AutoPASS-godkjente bombrikke og AutoPASS-avtaler som du som trafikant kan velge blant.

Alle AutoPASS-godkjente bombrikker fungerer på alle bomstasjoner som benytter AutoPASS som betalingsløsning – som er de fleste bomstasjoner i landet. 

AutoPASS-rabattene på vei og ferje er de samme hos alle utstederselskapene. Forskjellen på utstederselskapene ligger i det de selv tilbyr i form av kundeservice og eventuelt andre fordeler. Vi regner med at det vil dukke opp ulike fordeler og løsninger hos de ulike utstederne etterhvert.  

Les mer om fordelene ved å være SkyttelPASS-kunde her.

AutoPASS-godkjent bombrikke fra SkyttelPASS med landskap i bakgrunnen
SkyttelPASS, som utstederselskap, har fått mye skryt for det fine brikkedesignet. Foto: SkyttelPASS

Kort sagt

For å oppsummere hele sulamitten: 

Dersom du har en gyldig bombrikke i kjøretøyet ditt, er du kunde av- og mottar faktura fra utstederselskapet ditt, som for eksempel SkyttelPASS. 

Brikken din er laget med AutoPASS-teknologi og gir deg AutoPASS-rabatter på bompasseringer og ferjereiser som benytter AutoPASS-ordningen for betaling.

Bomstasjonene du kjører gjennom er eid og driftet av bompengeselskapene, som igjen er eid av fylkeskommunene. 

Ved passeringer betaler du bompengesatsene og ferjeprisene som er bestemt av en hel gjeng med mennesker innen politikken, Statens Vegvesen og flere. 

Så vanskelig, og så enkelt kan det være!