Hva er en AutoPASS-godkjent brikke?

Mange som ønsker å bestille brikke til kjøretøyet sitt, søker etter «AutoPASS-brikke» eller «AutoPASS-avtale». Men hva er disse, egentlig?

Både SkyttelPASS-brikken og SkyttelPASS-avtalen er AutoPASS-godkjent. Dermed er det mange – som ikke helt ukorrekt – betegner disse som «AutoPASS-brikke» og «AutoPASS-avtale».

Fortsatt litt forvirret? Det er ikke så rart.

Vi kjører derfor på med følgende definisjoner, som vi håper kan være til både nytte og interesse.

Hva er AutoPASS?

AutoPASS er samlebetegnelsen på bompengeinnkrevingen i Norge.

Statens vegvesen har fått i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å forvalte og føre tilsyn med aktørene som virker innenfor AutoPASS-systemet.

AutoPASS-godkjent brikkeutsteder

Offisielt kjent som AutoPASS-utsteder, er dette en brikkeutsteder som har fått AutoPASS-godkjenning til å utstede brikke som gir AutoPASS-rabatter.

Rabattene gjelder på bompenger i bomstasjoner og bomringer merket med AutoPASS, samt på alle ferjesamband i AutoPASS for ferje-ordningen som benytter AutoPASS-godkjent brikke som betalingsløsning.

Hva er forskjellen på brikkeutsteder og bompengeselskap?

En brikkeutsteder og et bompengeselskap (bompengeoperatør) er to helt forskjellige ting.

Et bompengeselskap eier og drifter AutoPASS-bomstasjonene/bomringene i sine tildelte bompengeprosjekter.

En brikkeusteder, som SkyttelPASS, utsteder den AutoPASS-godkjente brikken som gir deg rabatt ved bompasseringer.

Hva er forskjellen på SkyttelPASS og AutoPASS?

AutoPASS er den tekniske løsningen for bompengeinnkrevingen i Norge. SkyttelPASS er en av fem AutoPASS-godkjente brikkeutstedere i Norge i dag.

For å benytte deg av AutoPASS-ordningen, må du med andre ord opprette brikkeavtale hos en av utstederne, som for eksempel SkyttelPASS.

“AutoPASS-brikke” og “AutoPASS-avtale”

Det som for mange er kjent som “AutoPASS-brikke” og “AutoPASS-avtale” er egentlig en AutoPASS-godkjent brikke og avtale. Man får ikke det ene uten det andre.

Bestiller du brikke hos SkyttelPASS, mottar du en såkalt SkyttelPASS-brikke, og har det som kalles en SkyttelPASS-avtale. Og det hele er jo da – så klart – AutoPASS-godkjent.

AutoPASS-rabatter

AutoPASS-rabatter, inkludert timesregel og månedstak der hvor disse gjelder, er de samme uansett hvilken AutoPASS-godkjent brikkeutsteder du velger.

Rabatt på bompenger for bensin- og dieselbiler

20% rabatt i alle AutoPASS-bomstasjoner og bomringer i Norge med kjøretøy inntil 3500 kg og i gruppe M1.

Rabatt på bompenger for elbiler

Regelen per dags dato er at elbiler ikke skal betale mer enn 50% av det bensinbiler betaler i bompenger.

Du kan lese mer om AutoPASS-rabatt for elbil i vår artikkel Bombrikke og AutoPASS for elbil – 5 ting du bør vite.

Rabatt på ferje – se under.

AutoPASS for ferje-rabatter

AutoPASS for ferje-rabatter er de samme uansett hvilken AutoPASS-godkjent brikkeutsteder du velger.

Ferjer i AutoPASS for ferje-ordningen

Med AutoPASS-godkjent brikkeavtale får du automatisk 10% rabatt på alle ferjesamband i AutoPASS for ferje-ordningen som benytter AutoPASS-godkjent brikke som betalingsløsning.

Ved oppretting av tilleggsavtalen AutoPASS for ferje forskuddsavtale og registrering av din AutoPASS-godkjente brikke i den, får du 40-50% rabatt.

Bastø Fosen

Selv om Bastø Fosen mellom Moss–Horten ikke er med i AutoPASS for ferje-ordningen, får du allikevel 10% rabatt med AutoPASS-godkjent brikke.

Ved oppretting av tilleggsavtale hos Bastø Fosen og registrering av din AutoPASS-godkjente brikke i den, får du 30% rabatt.

For elbil

Du kan lese mer om AutoPASS for ferje-rabatt for elbil i vår artikkel Bombrikke og AutoPASS for elbil – 5 ting du bør vite.

Lurer du på noe annet?

Har du flere ord du kunne ønske deg en bedre definisjon på, så skriv gjerne en e-post til oss med tips til post@skyttelpass.no.