Her er de nye takstene og bomstasjonene for 2023

Også i det kommende året vil det skje nye ting i flere av landets bompengeprosjekter. Mens noen bomstasjoner legges ned, legges andre til. Samtidig ventes det prisøkninger – også for elbiler.

Elbil som kjører gjennom bomstasjon
NY BOMSTASJON: I oktober 2022 åpnet det nye bompengeprosjektet mellom Bergen og Bjørnafjorden kommune. Bildet er tatt ved bomstasjonen på grensen mellom Bergen og Os. Foto: SkyttelPASS

Fem bompengeselskaper har ansvaret for utbyggingen og driften av AutoPASS-bomstasjoner- og bomringer i Norge. Bompengeselskapene har delt følgende informasjon med SkyttelPASS om planlagte endringer hos seg det kommende året:

Hos Bompengeselskap Nord

 • Den 5. januar 2023 blir det oppstart av Bypakke Tenk Tromsø.
 • Det vil bli mulige endringer på takster på Helgeland, men dette er per 2. desember 2022 ikke avgjort.
 • Det er ikke planlagt avviklinger av bomprosjekter i nord i 2023. Anleggene vil stå i enda noen år før planlegging for avvikling starter.

Hos Ferde

 • Innkreving i de tre nye bomstasjonene Storemyr, Lohnelier og Holbekkstjønn på E39 mellom Kristiansand og Mandal hadde sin oppstart den 25. november 2022.
 • I Bomringen Bergen vil takster øke fra 1. januar 2023 grunnet vekst i konsumprisen (KPI), Dette innebærer også endringer i pris for nullutslippskjørtøy. De nye takstene er justert med grunnlag i takstvedtak fattet av Vegdirektoratet 4. november 2022.  
 • I Askøypakken blir det takstendring og en ny bomstasjon i 2023. Detaljert informasjon om dette er per 2. desember 2022 ikke tilgjengelig.  
 • I Kvinnherad innføres det bompenger på ferje, med oppstart 1. januar 2023. Det vil kreves bompenger i begge retninger på fem strekninger i Kvinnheradpakken, med forbehold om at innkreving kan starte senere på en eller flere strekninger. Takstene er satt med grunnlag i takstvedtak fattet av Vegdirektoratet 21. november 2022. Det gis ikke rabatt på bompengetakstene, med unntak av nullutslippskjøretøy som forutsatt gyldig brikkeavtale får 50% rabatt. Motorsykler og mopeder vil ikke måtte betale bompenger.
 • Økning i elbil-takster i 2023:
  Stortinget har samtykket i at Samferdselsdepartementet kan, dersom det er vedtatt av lokale myndigheter, øke taksten for nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 til inntil 70% av ordinær takst i eksisterende og fremtidige bompengeprosjekter. Fylkesutvalget i Vestland vedtok 29. november 2022 at: «Nullutslippskjøretøy i klasse 1 skal betale 70 prosent av grunntakst i Askøypakken under forutsetning av at det blir åpnet for dette på nasjonalt nivå.» Informasjon vil oppdateres etter endelig avgjørelse.

Hos Fjellinjen

 • Fjellinjen har ingen planer om nye bomstasjoner i 2023.
 • Det planlegges heller ikke avvikling av noen av Fjellinjens bomstasjoner.
 • Det blir ikke takstendringer hos Fjellinjen i 2023. Disse kommer først i 2024.

Hos Vegamot

Vegamot gjennomfører takstendringer (detaljer per nå ikke tilgjengelige) fra 1. februar 2023 for følgende prosjekter:

 • Miljøpakken Trondheim
 • E6 Trondheim – Stjørdal
 • Fv17/Fv720
 • Fosenpakken
 • E6 Vindåsliene
 • Fv714 Lakseveien

Vegamot har i tillegg tre nye bompengeprosjekter som vil realiseres enten sent i 2023, eller i 2024:

 • E39 Hjelset-Lønseth (2 bomstasjoner)
 • Ranheim-Åsen (2 bomstasjoner)
 • Miljøpakken Trondheim (2 nye bomstasjoner)

Hos Vegfinans

 • De to eldste bomstasjonene på E6 Gardermoen-Moelv er planlagt avviklet (bomstasjon ID 1 og 6). Tidspunktet er per 1. desember 2022 ikke avgjort.
 • Grunnet vekst i konsumprisen vil det gjøres en KPI-justering av takster i de fleste av Vegfinans sine bompengeprosjekter i løpet av 2023. 
 • Det pågår prosesser i Viken samt Vestfold og Telemark fylkeskommune for innføring av betaling for elbiler i de bompengeprosjektene som i dag har fritak for dette. Forslaget må behandles i både berørte kommuner og fylkeskommunen. Dersom forslaget blir vedtatt, vil endringen sannsynligvis kunne innføres i løpet av første halvår i 2023.

Mye å spare med bombrikke
Med AutoPASS-godkjent brikke fra for eksempel SkyttelPASS, sikrer du deg enkelt alle tilgjengelige AutoPASS-rabatter på vei og ferje i Norge. Dette inkluderer timesregel og månedstak i de bompengeprosjektene som tilbyr disse.

For maksimal rabatt på ferjereiser kan du også opprette tilleggsavtale hos AutoPASS for ferje og/eller Bastø Fosen.

Kjører du elbil?
Da kan du lese mer om AutoPASS og elbil i vår artikkel Fem ting du bør vite om bombrikke og AutoPASS for elbil.

Få skreddersydd brikkeavtale til din bedrift
Få integrerte og tidsbesparende løsninger spesielt tilpasset ditt virke. Du kan lese mer om noen av våre fornøyde kunders opplevelser i våre artikler Estimerer opptil 80% spart tid på administrasjon av bompenger og Oslo-etat: – Helt klar forbedring med SkyttelPASS-avtale.

Opprett din SkyttelPASS-avtale i dag!

SkyttelPASS-brikke