Her er de nye takstene og bomstasjonene for 2024

Også i år skjer det nye ting i flere av landets bompengeprosjekter. Mens noen bomstasjoner legges ned, legges andre til. Samtidig ser vi prisøkninger flere steder – også for elbiler – samt en prisreduksjon et sted i vest.

Foto: SkyttelPASS

SkyttelPASS har kontaktet landets bompengeselskaper og spurt om siste nytt i deres prosjekter.

Vi tar svarene for oss her, i rekkefølge basert på dato.

Hos Bompengeselskap Nord

Hos Bompengeselskap Nord er det verken oppstart eller avvikling av bompengeprosjekter i 2024.

Verdt å vite: Rushtidtaksten i Bypakke Tenk Tromsø er tre ganger høyere enn utenom rushtid. Med 20% rabatt og månedstak, er det derfor ekstra mange kroner å spare med bombrikke her.

 • VEGPAKKE HARSTAD: Prisøkning. Redusert rabatt for noen elbiler.
  Fra 1. juni 2024 kl. 00:00 justertes takstene etter utviklingen i konsumprisindeksen (KPI). Samtidig justertes rabatten for nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1. Rabatten for nullutslippskjøretøy endres fra 50 til 30 prosent av ordinær sats. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 får fortsatt 100 prosent rabatt.
 • BYPAKKE TENK TROMSØ: Prisøkning
  Fra 14. juni 2024 kl. 00:00 justeres takstene etter utviklingen i konsumprisindeksen (KPI).

Se takster, bomstasjoner og bomringer hos Bompengeselskap Nord

Hos Ferde

 • BYPAKKE BERGEN: Prisøkning
  Den 1. januar 2024 ble prisene for bompengepasseringer i Bergen justert opp i forhold til konsumprisindeksen (KPI).
 • BYPAKKE NORD-JÆREN: Redusert rabatt for noen elbiler.
  Den 1. januar 2024 ble rabatten for nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 redusert fra 50 til 30 prosent etter fratrekk av brikkerabatt. Takstene for ordinære kjøretøy er uendret.
 • E39 KRISTIANSAND VEST – LYNGDAL VEST: Prisøkning i fire bomstasjoner
  Den 8. februar 2024 økte bompengetakstene for bomstasjonene Skoieveien, Storemyr, Lohnelier og Holbekkstjønn.
 • Rv. 13 RYFAST: Priser både opp og ned. Redusert rabatt for noen elbiler.
  Den 8. februar 2024 redusertes prisene i bomstasjonene på riksvei 13 Ryfast (Ryfylketunnelen og Hundvågtunnelen) med 10 prosent. Det er månedstak på 40 passeringer i Ryfylketunnelen for å holde prisen nede for dem som benytter tunnelen ofte. Samtidig ble rabatten for nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 redusert fra 50 til 30 prosent etter fratrekk av brikkerabatt.
 • Rv. 45 GJESDAL: Avsluttet innkreving
  Den 15. februar 2024 avsluttet Ferde innkreving av bompenger til prosjektet riksvei 45 Gjesdal, som hadde innkreving i bomstasjonen Øvstabø på fylkesveg 450. Innkrevingsperioden gikk ut, og prosjektet er ferdig rekvirert og gjeldfri.
 • NORDHORDALANDSPAKKEN: Ny bomstasjon på Radøy
  Den 2. mai 2024 startet bompengeinnkrevingen på fylkesvei 565 Marås – Soltveit.
 • BØMLOPAKKEN: Prisøkning. Redusert rabatt for noen elbiler.
  Den 31. mai 2024 justertes bomsatsene i Spissøy bomstasjon og for fergeruten Langevåg – Buavåg også etter konsumprisindeksen (KPI), mens rabatten for nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 ble redusert fra 50 til 30 prosent etter fradrag av brikkerabatten.
 • BYPAKKE NORD-JÆREN: Prisøkning
  Den 31. mai 2024 justertes takstene hos Bypakke Nord-Jæren og E18 Tvedestrand – Arendal i henhold til i konsumprisindeksen (KPI).
 • E18 TVEDESTRAND – ARENDAL: Prisøkning
  Den 31. mai 2024 justertes takstene hos Bypakke Nord-Jæren og E18 Tvedestrand – Arendal i henhold til i konsumprisindeksen (KPI).
 • NORDHORDLANDSPAKKEN: Prisøkning
  Den 14. juni 2024 justeres bomtakstene i bomstasjonene for Nordhordlandspakken etter konsumprisindeksen (KPI).
 • E39 ROGFAST: Ferjer
  Den 14. juni 2024 justeres bompengetakstene i fergesambandet E39 Mortavika – Arsvågen etter konsumprisindeksen (KPI). Samtidig blir rabatten for nullutslippsbiler i takstgruppe AP1 og MC redusert fra 50 til 30 prosent.
 • E39 SVEGATJØRN – RÅDAL: Prisøkning. Redusert rabatt for noen elbiler.
  Den 14. juni 2024 justeres bomsatsene i bomstasjonene E39 Endlausmarka, fv. 583 Bahus og fv. 153 Nordvik etter konsumprisindeksen (KPI). Samtidig blir rabatten for nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 redusert fra 50 til 30 prosent etter fradrag av brikkerabatten.
 • KVAMMAPAKKEN: Prisøkning
  Den 21. juni 2024 kl. 00:00 justeres bompengetakstene for Kvammapakken etter konsumprisindeksen (KPI).
 • KVINNHERADPAKKEN: Prisøkning og ferjer
  Den 21. juni 2024 justeres bompengetakstene i Kvinnheradpakken. Innkreving skjer på fergesambandene i Kvinnherad, bortsett fra på strekningene Varaldsøy – Gjermundshavn og Matre – Skånevik.
 • KRISTIANSAND: Bompengeinnkrevingen starter
  Den 21. juni 2024 kl. 00:00 starter bompengeinnkrevingen for Transportpakken for Kristiansandsregionen fase 3 i eksisterende bomstasjoner. Takstgruppe 1 betaler høyere takst i rushtiden mandag til fredag ​​mellom kl. 06.30-09.00 og kl. 14.30-17.00. Satsgruppe 2 betaler ikke høyere sats i rushtid.
 • FØRDEPAKKEN: Prisøkning
  Den 1. juli 2024 kl. 12:00 justeres bomtakstene i bomstasjonene til Førdepakken etter konsumprisindeksen (KPI).
 • Rv.7/Rv.13 HARDANGERBRUA: Prisøkning. Redusert rabatt for noen elbiler.
  Den 1. juli 2024 kl. 12:00 justeres bomsatsene for Hardangerbrua bomstasjon etter konsumprisindeksen (KPI). Samtidig reduseres rabatten for nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 fra 50 til 30 prosent etter fradrag av brikkerabatten.
 • RYFAST: Prisøkning
  Den 1. juli 2024 kl. 12:00 justeres bomsatsene i bomstasjonene rv. 13 Ryfast etter konsumprisindeksen (KPI).

Se takster, bomstasjoner og bomringer hos Ferde

Hos Fjellinjen

Fjellinjen har 83 bomstasjoner i Stor-Oslo fordelt på tre bomringer: Osloringen, Indre ring og Bygrensen. Her endres ingen prosjekter eller bomstasjoner I 2024.

Den 1. januar 2024 økte prisene for bompengepasseringer for både drivstoff- og nullutslippskjøretøyer i takstgruppe 1. El-varebiler (N1) i denne gruppen betaler ikke bompenger.

I takstgruppe 2 (kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3 501 kg og ikke i gruppe M1) har prisene økt for drivstoff-kjøretøyer. Nullutslipp og gassdrevne kjøretøyer i denne gruppen betaler ikke bompenger.

Fjellinjen fremhever at noen av de største prosjektene som ble finansiert med bompenger i Oslo i 2023, var opprusting av t-bane og trikk, nytt signalsystem til t-banen, Fornebubanen, gang- og sykkelvei i Oslo, drift av kollektiv i Viken, og drift av kollektiv i Oslo.

Se takster, bomstasjoner og bomringer hos Fjellinjen

Hos Vegamot

Vegamot planlegger ingen nedleggelser av bompengeprosjekter i 2024.

 • FOSENPAKKA: Prisøkning. Noen el-kjøretøyer betaler ikke bompenger.
  Den 1. januar 2024 ble prisene for bompengepasseringer i Fosenpakka justert opp i forhold til konsumprisindeksen (KPI). Nullutslippkjøretøy i takstgruppe 2 betaler ikke bompenger her. Takstgruppe 2 er kjøretøyer med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg og ikke i gruppe M1.
 • E39 HJELSET – LØNSET: To nye bomstasjoner
  Det planlegges oppstart av to bomstasjoner på strekningen Hjelset – Lønset i Molde kommune. Oppstartsdato estimeres til sommeren 2024. Formålet med bompengeprosjektet er å bedre fremkommelighet og redusere antall ulykker.

Årlig takstendringer ble gjennomført 1. februar 2024 på prosjektene:

 • Miljøpakken Trondheim, hvor det også innføres miljødifferensierte takster
 • Fv17-720 Dyrstad – Sprova – Malm
 • E6 Ulsberg – Melhus

Klikk her for å lese mer om disse takstendringene

Se takster, bomstasjoner og bomringer hos Vegamot

Hos Vegfinans

 • BYPAKKE NEDRE GLOMMA: 24 bomstasjoner åpnet 20. mars 2024 kl. 12
  Den planlagte oppstarten av bompengeinnkreving i Sarpsborg og Fredrikstad som var satt til januar 2024, ble utsatt grunnet brann som ødela flere busser. Bussene skal sikre et alternativ for dem som velger å reise kollektivt, og bomringen åpnet derfor ikke før kollektivtilbudet var godt på plass igjen.
 • E6 OPPLAND ØYER – TRETTEN: Ferdig nedbetalt
  Innkreving ble avsluttet8. februar 2024.
 • E18 RUGTVEDT – DØRDAL: Prisøkning
  Den 1. juni 2024 kl. 00:00 justertes satsene i takt med vekst i konsumprisindeksen ved bomstasjonen på E18 Rugtvedt – Dørdal.
 • E6 KOLOMOEN – MOELV: Prisøkning i noen bomstasjoner
  Den 1. juni 2024 kl. 00:00 justertes takstene i takt med vekst i konsumprisindeksen i bomstasjonene på strekningen E6 Kolomoen – Moelv. Bomstasjonene E6 Minnesund – Hedmark grense, E6 Boksrud – Minnesund og E6 Akershud grense – Skaberud omfattes ikke av justeringen.

Du kan lese mer om Bypakke Nedre Glomma i vårt Nyhetsmagasin:

Fredrikstad: Ny bomring, bompenger og AutoPASS-godkjent bombrikke
Sarpsborg: Spar bompenger med AutoPASS-godkjent bombrikke

Se takster, bomstasjoner og bomringer hos Vegfinans

Mye å spare med bombrikke

Med AutoPASS-godkjent brikke fra for eksempel SkyttelPASS, sikrer du deg enkelt alle tilgjengelige AutoPASS-rabatter på vei, bro, tunnel og ferje i Norge. Dette inkluderer månedstak i de bompengeprosjektene som tilbyr det.

For maksimal rabatt på ferjereiser kan du også opprette tilleggsavtale hos AutoPASS for ferje og/eller Bastø Fosen.

Kjører du elbil?

Da kan du lese mer om AutoPASS og elbil i vår artikkel Fem ting du bør vite om bombrikke og AutoPASS for elbil.

Få skreddersydd brikkeavtale til din bedrift
Få integrerte og tidsbesparende løsninger spesielt tilpasset ditt virke. Du kan lese mer om noen av våre fornøyde kunders opplevelser i våre artikler:

Estimerer opptil 80% spart tid på administrasjon av bompenger 
Nor-log inkluderer hele bilparken i skreddersydd SkyttelPASS-avtale
Oslo-etat: – Helt klar forbedring med SkyttelPASS-avtale.

Spar penger – bestill din bombrikke idag!

Foto: SkyttelPASS