Her er de nye takstene og bomstasjonene for 2024

Også i år skjer det nye ting i flere av landets bompengeprosjekter. Mens noen bomstasjoner legges ned, legges andre til. Samtidig ser vi prisøkninger flere steder – også for elbiler – samt en prisreduksjon et sted i vest.

Foto: SkyttelPASS

SkyttelPASS har kontaktet landets bompengeselskaper og spurt om siste nytt hos dem. Vi tar svarene for oss i alfabetisk rekkefølge.

Hos Bompengeselskap Nord

Hos Bompengeselskap Nord er det verken oppstart eller avvikling av bompengeprosjekter i 2024.

VERDT Å VITE: Den 5. januar 2023 startet Bypakke Tenk Tromsø, som er det eneste bypakke-prosjektet i Nord-Norge med rushtidstakst. Rushtidtaksten i Bypakke Tenk Tromsø er tre ganger høyere enn utenom rushtiden, og med 20% AutoPASS-rabatt og månedstak er det derfor ekstra mange kroner å spare når man kjører med bombrikke.

Se takster, bomstasjoner og bomringer hos Bompengeselskap Nord (scroll ned til PRISER)

Hos Ferde

BYPAKKE BERGEN: Prisøkning
Den 1. januar 2024 ble prisene for bompengepasseringer i Bergen justert opp i forhold til konsumprisindeksen (KPI).

BYPAKKE NORD-JÆREN: Prisøkning for elbiler
Den 1. januar 2024 ble rabatten for nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 redusert fra 50 til 30 prosent etter fratrekk av brikkerabatt. Takstene for ordinære kjøretøy er uendret.

E39 KRISTIANSAND VEST – LYNGDAL VEST: Prisøkning i fire bomstasjoner
Den 8. februar 2024 økte bompengetakstene for bomstasjonene Skoieveien, Storemyr, Lohnelier og Holbekkstjønn.

Rv. 13 RYFAST: Prisendringer både opp og ned
Den 8. februar 2024 redusertes prisene i bomstasjonene på riksvei 13 Ryfast (Ryfylketunnelen og Hundvågtunnelen) med 10 prosent. Det er månedstak på 40 passeringer i Ryfylketunnelen for å holde prisen nede for dem som benytter tunnelen ofte. Samtidig ble rabatten for nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 redusert fra 50 til 30 prosent etter fratrekk av brikkerabatt.

Rv. 45 GJESDAL: Avsluttet innkreving
Den 15. februar 2024 avsluttet Ferde innkreving av bompenger til prosjektet riksvei 45 Gjesdal, som hadde innkreving i bomstasjonen Øvstabø på fylkesveg 450. Innkrevingsperioden gikk ut, og prosjektet er ferdig rekvirert og gjeldfri.

NORDHORDALANDSPAKKEN: Ny bomstasjon
Bomstasjonen på fylkesveg 565 Radøy har oppstart i løpet av våren 2024. 

Se takster, bomstasjoner og bomringer hos Ferde

Hos Fjellinjen

Fjellinjen har 83 bomstasjoner i Stor-Oslo fordelt på tre bomringer: Osloringen, Indre ring og Bygrensen. Her endres ingen prosjekter eller bomstasjoner I 2024.

Den 1. januar 2024 økte prisene for bompengepasseringer for både drivstoff- og nullutslippskjøretøyer i takstgruppe 1. El-varebiler (N1) i denne gruppen betaler ikke bompenger.

I takstgruppe 2 (kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3 501 kg og ikke i gruppe M1) har prisene økt for drivstoff-kjøretøyer. Nullutslipp og gassdrevne kjøretøyer i denne gruppen betaler ikke bompenger.

Fjellinjen fremhever at noen av de største prosjektene som ble finansiert med bompenger i Oslo i 2023, var opprusting av t-bane og trikk, nytt signalsystem til t-banen, Fornebubanen, gang- og sykkelvei i Oslo, drift av kollektiv i Viken, og drift av kollektiv i Oslo.

Se takster, bomstasjoner og bomringer hos Fjellinjen

Hos Vegamot

FOSENPAKKA: Prisøkning
Den 1. januar 2024 ble prisene for bompengepasseringer i Fosenpakka justert opp i forhold til konsumprisindeksen (KPI). Nullutslippkjøretøy i takstgruppe 2 betaler ikke bompenger her.

Takstgruppe 2 er kjøretøyer med tillatt totalvekt fra og med 3 501 kg og ikke i gruppe M1.

E39 HJELSET-LØNSET:
Det planlegges oppstart av to bomstasjoner på strekningen Hjelset-Lønset i Molde kommune. Oppstartsdato estimeres til sommeren 2024. Formålet med bompengeprosjektet er å bedre fremkommelighet og redusere antall ulykker.

Årlig takstendringer ble gjennomført 1. februar 2024 på prosjektene:
– Miljøpakken Trondheim, hvor det også innføres miljødifferensierte takster

– Fv17-720 Dyrstad-Sprova-Malm

– E6 Ulsberg-Melhus

Klikk her for å lese mer om disse takstendringene

Vegamot planlegger ingen nedleggelser av bompengeprosjekter i 2024.

Se takster, bomstasjoner og bomringer hos Vegamot

Hos Vegfinans

BYPAKKE NEDRE GLOMMA: Åpning av 24 bomstasjoner den 20. mars kl. 12
Den planlagte oppstarten av bompengeinnkreving i Sarpsborg og Fredrikstad som var satt til januar 2024, ble utsatt grunnet brann som ødela flere busser. 

Buss skulle sikre et alternativ for dem som velger å reise kollektivt, og det ble i forbindelse med redusert busstilbud bestemt at bomringen ikke skulle åpnes før kollektivtilbudet var godt på plass igjen. 

Selv om bomringen ikke er åpnet enda, lyser noen bompunkter opp ved passering. Kunden blir derimot ikke belastet for passeringer før fra og med 20. mars kl. 12.

E6 OPPLAND: Ferdig nedbetalt
Innkreving ble avsluttet 8. februar 2024.

Du kan lese mer om Bypakke Nedre Glomma i vårt Nyhetsmagasin:

Fredrikstad: Ny bomring, bompenger og AutoPASS-godkjent bombrikke

Sarpsborg: Spar bompenger med AutoPASS-godkjent bombrikke

Se takster, bomstasjoner og bomringer hos Vegfinans

Mye å spare med bombrikke

Med AutoPASS-godkjent brikke fra for eksempel SkyttelPASS, sikrer du deg enkelt alle tilgjengelige AutoPASS-rabatter på vei, bro, tunnel og ferje i Norge. Dette inkluderer månedstak i de bompengeprosjektene som tilbyr det. (linkes til skyttelpass.no/bestill-bombrikke/)

For maksimal rabatt på ferjereiser kan du også opprette tilleggsavtale hos AutoPASS for ferje og/eller Bastø Fosen.

Kjører du elbil?

Da kan du lese mer om AutoPASS og elbil i vår artikkel: Fem ting du bør vite om bombrikke og AutoPASS for elbil.

Få skreddersydd brikkeavtale til din bedrift

Få integrerte og tidsbesparende løsninger spesielt tilpasset ditt virke. Du kan lese mer om noen av våre fornøyde kunders opplevelser i våre artikler:

Estimerer opptil 80% spart tid på administrasjon av bompenger 

Nor-log inkluderer hele bilparken i skreddersydd SkyttelPASS-avtale

Oslo-etat: – Helt klar forbedring med SkyttelPASS-avtale.

Spar penger – bestill din bombrikke idag!

Foto: SkyttelPASS