Nor-log inkluderer hele bilparken i skreddersydd SkyttelPASS-avtale

Transportkonsernet Nor-log har i dag mer enn 500 kjøretøyer med bombrikke fra SkyttelPASS.
I utgangspunktet omfattet avtalen 140 kjøretøyer.

Bilde av parkert Nor-Log lastebil
NY BOMBRIKKE OM BORD: Over 500 av Nor-log sine kjøretøyer er i dag utstyrt med bombrikke fra SkyttelPASS. Foto: Nor-log

Våren 2022 inngikk Nor-log Møre brikkeavtale med SkyttelPASS, og estimerte da å ville spare opptil 80% av tiden som tidligere gikk med til administrasjon av bom- og ferjetransaksjoner.

Nyheten om forbedringene spredte seg raskt gjennom resten av Nor-log konsernet, og i dag er det SkyttelPASS-brikken som er å finne i lastebilrutene på veier over hele landet.

– Det er en tillitserklæring til oss når en virksomhet utvider en avtale til å inkludere hele bilparken i sitt konsern, sier Vidar Raa, administrerende direktør i SkyttelPASS.

– En helt ny hverdag

Konsernsjef Lars Arne Brøttem i Nor-log gir brikkeløsningen til SkyttelPASS de beste skussmål.

– Med brikkeavtalen fra SkyttelPASS har vi fått en helt ny hverdag når det kommer til håndtering og administrasjon av kostnader for bom og ferje, sier Brøttem, og fortsetter:


– Med flere tusen transaksjoner på bom og ferje rundt om i hele Norge hver måned, er det helt avgjørende for oss i Nor-log å jobbe med effektive systemer for å sikre god kontroll helt ned på de enkelte prosjekter og bilregnskap.

Les også: Estimerer opptil 80% spart tid på administrasjon av bompenger

Bilde av Lars Arne Brøttem
FORNØYD STORKUNDE: Konsernsjef i Nor-log, Lars Arne Brøttem, er svært fornøyd med forbedringene som konsernet opplever med skreddersydd brikkeavtale fra SkyttelPASS. Foto: Nor-log

Vesentlig enklere

Vidar Raa i SkyttelPASS påpeker at et stort antall transportører fortsatt sliter med mye manuell ekspedering når det gjelder å fordele bompengekostnader.

– Manuell ekspedering betyr at de fleste transportører selv må gå gjennom passeringsrapporter fra brikkeutstederen og deretter føre passeringer opp mot registreringsnummer på det aktuelle kjøretøyet. Dette er en tungvint løsning for å identifisere transportoppdrag og bompasseringer når passeringene skal viderefaktureres til kunder. Derfor tilbyr vi våre kunder en annen løsning, sier Raa.

Konsernsjefen i Nor-log er fornøyd med tilbudet.

– SkyttelPASS-avtalen har gjort arbeidet mye mer oversiktlig og vesentlig enklere for Nor-log sine medarbeidere sammenlignet med løsningen som tidligere ble benyttet, konstaterer Brøttem.


Les også: Oslo-etat: – Helt klar forbedring med SkyttelPASS-avtale | SkyttelPASS


Raskere med regnskaps-integrasjon

Med SkyttelPASS-bombrikker integrert med Visma regnskapssystem kommer alle bompasseringer og ferjeturer automatisk inn i regnskapet på riktig bilnummer og prosjekt.

Raa er veldig åpen for forespørsler som krever integrasjon til andre regnskapssystemer også.

– For oss som brikkeutsteder er det vesentlig at vi også kan tilby løsninger som effektiviserer logistikken knyttet til bompasseringer. Det er nettopp effektivisering Nor-log oppnår, og vi tror flere transportører etter hvert vil følge Nor-log, sier Raa.

Les også: Enklere bokføring av bompenger med Visma-integrasjon | SkyttelPASS