Betaling og faktura


Faktura sendes basert på hvor mange bompasseringer og/eller ferjereiser du foretar. I utgangspunktet sendes faktura én gang i måneden, men faktura kan komme oftere eller sjeldnere basert på hvor mye eller lite du kjører og/eller tar ferje.

SkyttelPASS ønsker å ta hensyn til miljøet, og tilbyr elektronisk faktura og betaling.

E-post: Når du oppretter SkyttelPASS-avtale vil du automatisk motta dine fakturaer i e-post. Dersom du ved betaling av faktura oppretter eFaktura eller AvtaleGiro, faller faktura i e-post bort.

eFaktura: Du har valgt å motta faktura som eFaktura, og vi minner om ny løsning for eFaktura i nettbank. For å opprette eFaktura-avtale må du ha aktivert den generelle funksjonen «eFaktura – ja takk til alle» i din nettbank. Du vil da motta alle fakturaer fra SkyttelPASS elektronisk, inkludert første faktura. Kontakt din bank dersom du har spørsmål rundt denne funksjonen, eller lurer på om denne er aktivert hos deg. I din nettbank velger du selv om du vil slutte å motta eFaktura fra SkyttelPASS.

AvtaleGiro: Du oppretter selv AvtaleGiro i din nettbank. Dersom du trenger KID-nummer, finner du dette på en mottatt faktura. Med AvtaleGiro mottar du ikke fakturaer i din nettbank, fordi AvtaleGiro trekker fakturaens beløp direkte fra din konto. Med AvtaleGiro faller faktura i e-post bort. Du kan da se alle dine fakturaer på Min Side. Det er ikke mulig å ha både AvtaleGiro og eFaktura samtidig. 

Betalingskort: Dersom du ønsker å betale med kreditt- eller debetkortet kan du registrere dette på Min Side. Kortet vil da trekkes automatisk én gang i uken dersom det er foretatt bompasseringer eller ferjereiser.

Til informasjon: Dersom du betaler med bedriftskort vil Nets betalingsløsning legge til et gebyr på 2% av totalsum samt et engangsgebyr på 0,50 kroner per betaling.

Vipps: Dersom du har åpnet for å motta faktura i Vipps-appen, vil eFaktura automatisk komme via Vipps om du har eFaktura-avtale med SkyttelPASS. 

Min Side: Du kan se all din faktura/betalingsinformasjon på Min Side.

Dersom du har tilleggsavtale hos AutoPASS for ferje forskuddsavtale og/eller Bastø Fosen, vil alle dine ferjereiser som belastes ved bruk av SkyttelPASS-brikken avregnes den aktuelle tilleggsavtale.

Dersom du ikke har tilleggsavtale hos AutoPASS for ferje forskuddsavtale og/eller Bastø Fosen, vil dine ferjereiser som belastes ved bruk av SkyttelPASS-brikken avregnes din SkyttelPASS-avtale. Du vil da få både bompasseringer og ferjereiser samlet på samme faktura fra SkyttelPASS.

SkyttelPASS-brikken gir timesrabatt (timesregel) og månedstak på lik linje som andre brikker. Rushtidsavgift betales på bompasseringer i bomringer som krever dette uavhengig av hvilken brikkeutsteder sin brikke man benytter.

Se mer informasjon på autopass.no.

 • 20% rabatt i alle AutoPASS-bomstasjoner i Norge med kjøretøy med totalvekt inntil 3500kg, samt kjøretøy i gruppe M1.
 • Timesrabatt og månedstak i de bomstasjoner og bomringer som tilbyr dette. Du kan se hva de ulike bompengeselskapene tilbyr her.
 • Rabatt på Øresundsforbindelsen mellom Malmö og København, og på Storebæltsforbindelsen på Sjælland i Danmark.
 • 10% rabatt på reiser med alle ferjesamband i AutoPASS for ferje-ordningen som benytter brikke som betalingsløsning. Ved oppretting av tilleggsavtale hos AutoPASS for ferje forskuddsavtale og registrering av brikke i den, får du mellom 40-50% rabatt.
 • 10% rabatt på reiser med Bastø Fosen mellom Moss-Horten. Ved oppretting av tilleggsavtale hos Bastø Fosen og registrering av brikke i den, får du 30% rabatt.

For full oversikt, se autopass.no.

Bompasseringer  

Priser på de ulike bomstasjonene og bomringene finner du på det aktuelle bompengeselskapets nettside: 

Priser Fjellinjen 

Priser Ferde AS 

Priser Vegfinans AS 

Priser Vegamot AS

Priser Bompengeselskap Nord  

Priser Storebæltbroen 

Priser Øresundsbroen 

Priser kan også beregnes via den uoffisielle nettsiden bompengekalkulator.no, men vær obs på at priser da kan være ukorrekte.

Ferjereiser 

Priser på Bastø Fosen mellom Moss – Horten og på ferjer inkludert i AutoPASS for ferje-ordningen finner du her:

Priser AutoPASS for ferje 

Priser for Bastø Fosen  

Motorsykkel, moped og ATV som er registrert som firehjulsykkel er fritatt for betaling på bomstasjoner og bomringer i Norge og trenger ingen brikke/brikkeavtale. 

ATV som er registrert som traktor har ikke fritak, og får rabatt med AutoPASS-brikke med gyldig avtale, som f.eks. SkyttelPASS-brikke- og avtale.

Med gyldig SkyttelPASS-avtale, får elbiler, hydrogenbiler og andre nullutslippskjøretøy større rabatt i alle bomstasjoner og bomringer i Norge enn diesel- og bensinkjøretøy.

Nullutslippskjøretøy får i tillegg høyere rabatt på alle ferjesamband i Norge som benytter brikke som betalingsløsning. Uten gyldig brikkeavtale må nullutslippskjøretøy betale ordinær takst. For informasjon om priser, se autopass.no

For ytterligere rabatt på ferjer kan du også opprette tilleggsavtale hos AutoPASS for ferje forskuddsavtale og/eller Bastø Fosen.

Man betaler ikke moms/mva. for bompasseringer i Norge.

På ferjestrekninger i Norge er moms/mva. inkludert i prisen man betaler.

På passeringer på Øresundsforbindelsen og Storebæltsforbindelsen er moms/mva. inkludert i prisen man betaler.

Det kan være flere årsaker til at din innbetaling er sendt i retur:

 • Feil KID-nummer
 • Feil beløp
 • Faktura betalt to ganger

Dersom du er i tvil, ta kontakt med vårt kundesenter på post@skyttelpass.no.

Den vanligste årsaken er at du ikke har husket å avslutte (= fjerne) kjøretøyet på din SkyttelPASS-avtale (og på eventuelle tilleggsavtaler for ferje).

Det kan også hende at bompasseringer og ferjereiser du er blitt fakturert for ble foretatt før du gjennomførte salg eller vraking av kjøretøyet og avsluttet kjøretøyet på avtalen. På faktura står det oppført hvilken periode faktura gjelder for.

Min Side ser du detaljer om bompasseringer og ferjereiser som er avregnet din SkyttelPASS-avtale.

Husk at:

 • Det er avtaleeier, ikke kjøretøyets nye eier, som er juridisk ansvarlig for å betale bompasseringer og ferjereiser foretatt av kjøretøy på avtalen.
 • Det er ikke nok å ta brikken ut av kjøretøyet. Dersom kjøretøyet fortsatt er aktivt i avtalen, vil det ved passeringer i bomstasjoner/bomringer og ved ferjereiser tas bilde av kjøretøyets registreringsnummer, som deretter kobles opp mot og belastes din SkyttelPASS-avtale.
 • Det anbefales at du selv fjerner ditt kjøretøy på Min Side, da henvendelser per e-post eller kontaktskjema til vårt kundesenter kan ha noe behandlingstid. Husk også å avslutte kjøretøyet du skal selge eller vrake på eventuell tilleggsavtale hos AutoPASS for ferje og/eller Bastø Fosen.

Det anbefales at selger av kjøretøy har skriftlig avtale med kjøper/ny eier om hvem som skal betale for bompasseringer og ferjereiser inntil kjøretøy er avsluttet på avtalen.

Dersom du har SkyttelPASS-avtale som ikke var gyldig på reisetidspunktet eller kjøretøyets registreringsnummer er registrert feil i avtalen, vil bompengeselskaper og ferjeoperatører sende fullprisfaktura for bompasseringer/ferjereiser til registrert kjøretøyeier i Kjøretøyregisteret.

Når utestående faktura fra SkyttelPASS ikke betales innen forfallsdato, vil avtalen sperres. Betales ikke kravet etter at det er sendt ut betalingspåminnelse/inkassovarsel, sendes kravet til inkasso.

Betalingspåminnelse/inkassovarsel sendes via post, så husk å holde din postadresse oppdatert via Min Side.

NB: SkyttelPASS-avtalen gjenåpnes først igjen etter at man har betalt utestående krav OG melder fra til SkyttelPASS sitt kundesenter om at avtalen skal gjenåpnes.

Når du har betalt utestående faktura/inkasso må du kontakte vårt kundesenter for å gjenåpne din SkyttelPASS-avtale.