Fritak for bompenger


Følgende kan søke om fritak for bompenger:

 • Uniformerte og sivile utrykningskjøretøy i tjenesteoppdrag
 • Kollektivtransport i rute (med unntak av enkelte ferjesamband)
 • I bomringer gjelder fritak også for forflytningshemmede med parkeringstillatelse fra kommunen.

For alle fritaksordninger må du benytte elektronisk AutoPASS-brikke med gyldig avtale, som f.eks. SkyttelPASS-brikke- og avtale.

Motorsykler og mopeder er fritatt for bompengebetaling ved alle automatiske bomstasjoner- og bomringer i Norge. På ferjer må motorsykler og mopeder betale bompenger der det er bompengepåslag på ferjebillett.

Det kan forekomme lokale fritaksordninger utover ovennevnte nasjonale ordninger. Se link til bompengeselskapene her:

Dersom du har

 • skaffet deg brikke og har dokumentert rett på fritak, eller
 • allerede har fått innvilget fritak, men har fått ny brikkeavtale og/eller nytt brikkenummer

må du sende følgende informasjon til én av bompengeselskapene:

 1. kopi av gjeldende brikkeavtale
 2. kopi av gjeldende brikkenummer
 3. dokumentasjon som viser at du har rett til fritak

Har du for eksempel HC-kort, må kopi av fremsiden og baksiden av HC-kortet legges ved sammen med kopi av brikkeavtalen og brikkenummeret.

Det er det bompengeselskapet du velger å sende dokumentasjonen til som innvilger fritaket, og fritaket vil gjelde i hele Norge uansett hvor du selv bor.  

Til informasjon er bompengeselskap også kalt «bompengeoperatør».

Se bompengeselskapene her

NB: Dersom du skaffer deg ny brikke og allerede har tilleggsavtale hos for eksempel AutoPASS for ferje forskuddsavtale eller Bastø Fosen, må du huske å registrere ditt nye brikkenummer i avtale hos dem. Dette gjør du enklest ved å logge deg inn på din side i din avtale hos dem.

Fritak faller bort dersom:

 • Du sier opp din SkyttelPASS-avtale
 • Du bytter SkyttelPASS-brikke da må du søke om fritak på nytt
 • Gyldigheten på HC-kortet ditt utløper
 • SkyttelPASS-avtalen din sperres på grunn av inkasso