SkyttelPASS-brikken


SkyttelPASS brikken er en elektronisk brikke som benyttes for elektronisk betaling av avtale passeringer i AutoPASS-samvirke.

Enten man er privat eller bedrift kan man ha et ubegrenset antall kjøretøy på sin privatavtale eller bedriftsavtale.

Med SkyttelPASS-brikke tilfredsstiller du krav om brikke i tunge kjøretøy i Norge.

Til bedrifter med et større antall kjøretøy å administrere tilbyr vi skreddersydde løsninger. For mer informasjon kan du kontakte oss på post@skyttelpass.no.

SkyttelPASS-brikken er EETS godkjent og ISO 9001 sertifisert.

SkyttelPASS-brikken benyttes som betalingsmiddel på:

• På alle veier, broer og tunneler i Norge som har AutoPASS-bomstasjoner/bomringer
• På alle ferjer i Norge med AutoPASS-brikke som betalingsløsning
• På ferjesambandet Bastø Fosen mellom Moss-Horten
• På Øresundsforbindelsen mellom Malmö og København
• På Storebæltsforbindelsen på Sjælland i Danmark
• På ForSea AB (Helsingør-Helsingborg)
• På Gedser til Rostock mellom Danmark og Tyskland
• På Rødby til Puttgarden mellom Danmark og Tyskland

SkyttelPASS-brikken benyttes som betalingsmiddel på alle ferjesamband i AutoPASS for ferje-ordningen som har innført AutoPASS-brikke som betalingsløsning. For oppdatert liste over hvilke ferjesamband dette gjelder, klikk her.

Bastø Fosen (Moss – Horten) er ikke med i AutoPASS for ferje ordningen, men aksepterer SkyttelPASS-brikken som betalingsmiddel.

En brikke har et engangsgebyr på 200 kroner.

Du finner brikkenummeret på langsiden av selve brikken, og i informasjon om kjøretøyet på Min Side.

Brikkenummeret starter med 9578 – – –

Brikken skal monteres så snart som mulig etter at den er mottatt. Ved brikkeleste bompasseringer og ferjereiser vil informasjon om disse bli raskere tilgjengelig for deg på Min Side.

Brikken kan gjenbrukes på et nytt kjøretøy, dette kan du endre på Min Side under kjøretøy.

Brikker du ikke lenger ønsker å benytte sorteres som elektronisk-avfall.

Du kan hente gratis brikkefeste hos din nærmeste BilXtra-butikk. Alternativt kan du sende forespørsel til vårt kundesenter og inkludere ditt kundenummer, navn og postadresse, så sender vi et brikkefeste kostnadsfritt.