Endring av kjøretøy og brikke


På både privatavtale og bedriftsavtale kan man ha et ubegrenset antall kjøretøy.

For å legge til et kjøretøy logger du inn på Min Side. I menyen til venstre velger du «Kjøretøy» og «Legg til nytt kjøretøy». Skriv inn registreringsnummeret på kjøretøyet du vil legge til og landet kjøretøyet er registrert i, og trykk deretter «Legg til».

Til hvert kjøretøy lagt til på avtalen vil du få tilsendt en SkyttelPASS-brikke i posten (med mindre du overfører eller gjenbruker en eksisterende SkyttelPASS-brikke). Hver brikke tilsendt har et engangsgebyr på 200 kroner.

Grunnet problemer med automatisk avlesning av personlig bilskilt er det krav om at eier må ha brikke med gyldig avtale i kjøretøyet.

I din avtale må du derfor registrere kjøretøyets opprinnelige registreringsnummer (bilskiltnummer), ikke det personlige bilskiltet.

For å avslutte kjøretøy på din avtale fjerner du enkelt kjøretøyet via Min Side under «Kjøretøy» — «Endre» — «Fjerne». Kjøretøyets registreringsnummer og brikke vil da være avsluttet på avtalen, og brikken vil dermed ikke fungere i eventuell tilleggsavtale hos AutoPASS for ferje forskuddsavtale og/eller Bastø Fosen. Du kan også kontakte vårt kundesenter. Husk at ved henvendelser per e-post eller kontaktskjema må noe behandlingstid påberegnes.

TIPS: Ved avslutning av kjøretøy på avtalen blir brikken inaktiv. Dersom du ønsker å legge til et annet kjøretøy på avtalen kan en aktiv brikke overføres til det nye kjøretøyet før det tidligere kjøretøyet fjernes. Husk da også å oppdatere din informasjon om kjøretøy i eventuell tilleggsavtale hos AutoPASS for ferje forskuddsavtale og/eller Bastø Fosen.

Inaktive brikker kan beholdes til fremtidig bruk og aktiveres på nytt av vårt kundesenter.

Brikker du ikke lenger ønsker å benytte sorteres som EE-avfall.

Som avtaleeier er du ansvarlig for å avslutte kjøretøyet på din SkyttelPASS-avtale ved salg eller vraking. Det anbefales at du selv fjerner ditt kjøretøy på Min Side for å hindre at avtalen blir belastet for bompasseringer og ferjereiser etter salgsdato. Ved henvendelser per e-post eller kontaktskjema til vårt kundesenter må noe behandlingstid påberegnes. Husk også å avslutte kjøretøyet du skal selge eller vrake på eventuell tilleggsavtale hos AutoPASS for ferje og/eller Bastø Fosen.

Husk at:

  • Det er avtaleier, ikke kjøretøyets nye eier, som er juridisk ansvarlig for å betale bompasseringer og ferjereiser foretatt av kjøretøy på avtalen.
  • Det er ikke nok å ta brikken ut av kjøretøyet. Dersom kjøretøyet fortsatt er aktivt i avtalen, vil det ved passeringer i bomstasjoner/bomringer og ved ferjereiser tas bilde av kjøretøyets registreringsnummer, som deretter kobles opp mot og belastes din SkyttelPASS-avtale.

Logg deg snarest mulig inn på Min Side og fjern kjøretøyet fra avtalen under «Kjøretøy» — «Endre» — «Fjerne». Brikken og kjøretøyets registreringsnummer vil da være inaktive. Det er også mulig å kontakte vårt kundesenter, men vær obs på at ved henvendelser per e-post eller kontaktskjema må noe behandlingstid påberegnes.  

Ved stjålet brikke og krav om refusjon må forholdet være politianmeldt. Send en henvendelse til vårt kundesenter med kopi av politianmeldelsen.

NB: Den inaktive brikken vil ikke lenger fungere i eventuell tilleggsavtale hos AutoPASS for ferje forskuddsavtale og/eller Bastø Fosen-avtale.