SkyttelPASS-avtalen


Med SkyttelPASS-brikken får du:

 • 20% rabatt i alle AutoPASS-bomstasjoner i Norge med kjøretøy med totalvekt under 3501kg, samt kjøretøy i klasse M1.
 • 10% rabatt på reiser med alle ferjesamband i AutoPASS for ferje-ordningen som benytter brikke som betalingsløsning. Ved oppretting av tilleggsavtale hos AutoPASS for ferje forskuddsavtale og registrering av brikke i den, får du mellom 40-50% rabatt.
 • 10% rabatt på reiser med Bastø Fosen mellom Moss-Horten. Ved oppretting av tilleggsavtale hos Bastø Fosen og registrering av brikke i den, får du 30% rabatt.
 • Rabatt på Øresundsforbindelsen mellom Malmö og København og på Storebæltsforbindelsen på Sjælland i Danmark
 • Automatisk tilsendt forbruksoversikt om ønskelig. Ta kontakt med vårt kundesenter.
 • Automatisk tilsendt forbruksoversikt om ønskelig. Ta kontakt med vårt kundesenter.
 • Varsling om unormale belastninger.
 • Timesrabatt og månedstak i de bomstasjoner og bomringer som tilbyr dette.
 • Automatisk påminnelse ved salg av norsk privateid kjøretøy. Husk at det er avtaleeier sitt ansvar å avslutte kjøretøy i avtalen som skal selges/vrakes.
 • Alle dine bompasseringer og ferjereiser samlet på én faktura fra SkyttelPASS dersom du ikke har tilleggsavtale hos AutoPASS for ferje forskuddsavtale og/eller Bastø Fosen.
 • Tilgang til en Min Side med oversikt over dine passeringer, fakturainformasjon, personalia, kjøretøyinformasjon og brikkenummer.

Du kan enkelt opprette avtale ved å klikke her.

Hvert kjøretøy på avtalen må ha sin egen brikke koblet mot kjøretøyets registreringsnummer, og brikken må plasseres fysisk i kjøretøyet.

Avtalen er gyldig fra dagen etter du har mottatt bekreftelse på opprettet avtale. Kjøretøyets registreringsnummer vil da leses ved bompasseringer og ferjereiser og kobles mot din avtale, men så snart du mottar kjøretøyets brikke skal brikken monteres korrekt i kjøretøyet.

Ja, du kan opprette en SkyttelPASS-avtale på et kjøretøy du ikke eier.

NB: SkyttelPASS-avtalen er en avtale mellom SkyttelPASS AS og Avtaleeier. Når du oppretter en avtale i ditt navn med et kjøretøy du ikke eier, er det ikke eieren av kjøretøyet, men du som Avtaleier som er juridisk ansvarlig for å betale alle bompasseringer og ferjereiser som er gjort med kjøretøyet, uansett hvem som kjører. Private avtaler mellom Avtaleeier og tredjepart om hvem som skal betale for ulike bompasseringer og ferjereiser, er ikke SkyttelPASS AS sitt juridiske ansvar.

Kjøretøy- og personopplysninger endrer du enkelt ved å logge inn på Min Side.

Du kan ikke endre eier av avtale. Unntak er ved innsendelse av kopi av skifte-/uskifteattest som viser at gjenlevende partner/arvinger overtar boet.

Husk at endringer du gjør i din SkyttelPASS-avtale ikke oppdaterer dine opplysninger i eventuelle tilleggsavtaler hos AutoPASS for ferje og Bastø Fosen.

SkyttelPASS-avtalen er personlig og kan ikke overføres til en annen person.

Unntak er ved innsendelse av kopi av skifte-/uskifteattest som viser at gjenlevende partner/arvinger overtar boet.

Ønsker du å avslutte din SkyttelPASS-avtale sender du oss en skriftlig oppsigelse med ditt navn og kundenummer til post@skyttelpass.no. Du kan også benytte vårt kontaktskjema.

NB: Ved avslutning av SkyttelPASS-avtale blir brikke/brikker inaktiv og vil ikke lenger fungere i tilleggsavtale hos AutoPASS for ferje forskuddsavtale og/eller Bastø Fosen.

Inaktive brikker kan beholdes til fremtidig bruk og aktiveres på nytt av vårt kundesenter.

Brikker du ikke lenger ønsker å benytte sorteres som EE-avfall.

Du kan lese avtalevilkårene her og under «Generell informasjon» på Min Side.